ورود به سایت

اسـاسـنـامـه‌هـا

اساسنامه جهاد دانشگاهي و كليه  پژوهشكده‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها، مراكز، گروه‌هاي پژوهشي و مراكز خدمات تخصصي وابسته، در اين بخش در دسترس مي‌باشند.

 

مجموعه مقررات جهاد دانشگاهي

با توجه به نياز مبرم مجموعه به دسترسي سريع و آسان به آخرين ويرايش مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره جهاد دانشگاهي، اين قابليت در اين بخش ايجاد شده است كه در كنار به روز بودن مقررات، كاربران امكان جستجوي پيشرفته در محتواي آن را نيز داشته باشند. 

 

ساختار سازماني و تشكيلات

در اين بخش از سايت، تشكيلات مصوب دفترمركزي، واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز شامل پست‌هاي مصوب با آخرين تغييرات به همراه نمودار سازمانی، جهت بهره برداري ارائه گرديده است.

 

طبقه‌بندي و شرح جامع مشاغل

طبقه‌بندي مشاغل عبارت از دسته‌بندي يا گروه‌بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف، سطح مسئوليت و شرايط احراز شغل (تحصيل، مهارت و تجربه) و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها است. در اين راستا جهاد دانشگاهي جهت دستيابي به مزاياي اين طرح اقدام به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي نموده است.

در اين بخش از سايت، فهرست رسته، رشته هاي شغلي، شرح رشته هاي شغلي، فهرست پست ها و رشته هاي تحصيلي به رشته هاي شغلي و شرح وظايف پست ها و واحدهاي سازماني دفتر مركزي جهاددانشگاهي قابل مشاهده است.

 

فرآیندهای کاری

گروه مهندسي روش با همكاري اعضاي هر قسمت، اقدام به شناسايي، مستندسازي و بهبود فرآيندهاي كاري آن قسمت نموده است. اين فرآيندها پس از تأييد مديران ذيربط، جهت اطلاع كاربران، در اين بخش از سايت منتشر مي شوند.

 

بـودجـه

در اين بخش از سایت، نظام بودجه ريزي جهاددانشگاهي، قوانين و ضوابط اجرايي بودجه كل كشور، موافقتنامه هاي بودجه هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهاددانشگاهي، فرم هاي پيش بيني بودجه از محل در آمد اختصاصي و بررسي اعتبار سنواتي بودجه دولتي جهاد دانشگاهي از ابتدا تا كنون، جهت بهره برداري ارائه گرديده است.

 

پنج شنبه, 30 دی 1395

آمار بازديدكنندگان


امروز87
دیروز577
هفتگی2043
ماهیانه9585
کل430997
Joomla visitor tracking and live stats