ورود به سایت

2.اساسنامه‌ها

اساسنامه جهاد دانشگاهي و كليه  پژوهشكده‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها، مراكز، گروه‌هاي پژوهشي و مراكز خدمات تخصصي وابسته، در اين بخش در دسترس مي‌باشند.

 

3.مجموعه مقررات جهاد دانشگاهي

با توجه به نياز مبرم مجموعه به دسترسي سريع و آسان به آخرين ويرايش مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره جهاد دانشگاهي، اين قابليت در اين بخش ايجاد شده است كه در كنار به روز بودن مقررات، كاربران امكان جستجوي پيشرفته در محتواي سايت را نيز داشته باشند. 

 

4.ساختار سازماني و تشكيلات

مديران بايد در فرآيند برنامه ريزي‌، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي ساختارسازماني را مدنظر قرار دهند. لذا در اين بخش از سايت، تشكيلات مصوب دفترمركزي، واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز همراه با پست‌هاي مصوب با آخرين تغييرات، جهت بهره برداري ارائه گرديده است. همچنين در اين بخش، تشكيلات مجازي جهاددانشگاهي شامل شرح وظايف و تركيب اعضاي هيات‌ها، كميسيون‌ها، كميته‌ها، شوراها و صندوق‌ها قرار داده شده است.

 

5.طبقه‌بندي و شرح جامع مشاغل

طبقه‌بندي مشاغل عبارت از دسته‌بندي يا گروه‌بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف، سطح مسئوليت و شرايط احراز شغل (تحصيل، مهارت و تجربه) و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها است. در اين راستا جهاد دانشگاهي جهت دستيابي به مزاياي اين طرح اقدام به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي نموده است.

در اين بخش از سايت، فهرست رسته، رشته هاي شغلي، شرح رشته هاي شغلي، فهرست پست ها و رشته هاي تحصيلي به رشته هاي شغلي و شرح وظايف پست ها و واحدهاي سازماني دفتر مركزي جهاددانشگاهي قابل مشاهده است.

 

6.مستندسازي و بهبود فرآيندها

سازمانها براي فعاليت اثربخش بايد فرآيندهاي خود را شناسايي و مديريت كنند. گروه مهندسي روش با همكاري اعضاي هر قسمت، اقدام به شناسايي، مستندسازي و بهبود فرآيندهاي كاري آن قسمت نموده است. اين فرآيندها پس از تأييد مديران ذيربط، جهت اطلاع كاربران،  در اين بخش از سايت منتشر مي شوند.

 

7.بودجه

بودجه بيان مقداري يك برنامه است و مي تواند براي يك سازمان و هر يك از بخشهاي مختلف آن تهيه گردد كه در آن سود با گردش نقدينگي، وضعيت مالي ساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و نتايج مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص مي نمايد. همچنين آشنايي با قوانين، مقررات و ضوابط اجرايي بودجه سالانه كل كشور مي تواند  مبنایی برای بهبود کارایی و بهره وری سازمان ها در جهت نيل به اهداف بالا دستي برنامه هاي توسعه قلمداد شود. لذا در اين بخش نظام بودجه ريزي جهاددانشگاهي، قوانين و ضوابط اجرايي بودجه كل كشور، موافقتنامه هاي بودجه هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهاددانشگاهي، فرم هاي پيش بيني بودجه از محل در آمد اختصاصي و بررسي اعتبار سنواتي بودجه دولتي جهاد دانشگاهي از ابتدا تا كنون، جهت بهره برداري ارائه گرديده است.

 

 

چهارشنبه, 03 شهریور 1395

آمار بازديدكنندگان


امروز985
دیروز487
هفتگی1915
ماهیانه10845
کل368390
Joomla visitor tracking and live stats