ورود به سایت

جهاد دانشگاهي در قوانين و مقررات كشور

 مصوبه تشكيل شوراي عالي جهاددانشگاهي


عضويت جهاد دانشگاهي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

در شهريور ماه سال 62 با توجه به نظر امام خميني (ره) مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد و به‌خصوص حضور مسئولين اجرايي در آن و به دنبال پيشنهاد و تكميل ستاد انقلاب فرهنگي از طرف رئيس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه‌اي)، امام امت برخي از مسئولين اجرايي مانند نخست وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي را به تركيب ستاد اضافه نمودند. سومين دوره شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سال 1375 برمي‌گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) در تاريخ 14/9/75 با صدور پيامي تركيب جديد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به صورت زير تعيين فرمودند: رؤسای محترم سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رؤسای سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ...

 


 عضويت جهاد دانشگاهي در هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

(مصوب جلسه28   مورخ 11/4/1364  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ماده‌ 1 - به‌ منظور مراقبت‌ از جریان‌ صحیح‌ و سالم‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ و مشکلاتی‌ که‌ در طی‌ بسط‌ و پیشرفت‌ آن‌ پیش‌ می‌آید هیاتی‌ به‌ نام‌ "هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌" تشکیل‌ می‌گردد.

 ماه‌ 2 - هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ متشکل‌ از 5 نفر خواهد بود که‌ بدین‌ نحو انتخاب‌ می‌گردند:

 الف‌- یک‌ نظر از میان‌ اعضاء شورای عالی ‌ .

 ب‌ - سه‌ نفر از وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، آموزش‌ و پرورش‌، و ارشاد اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ وزیر هر یک‌ از وزارتخانه‌های‌ مذکور.

 ج‌- یک‌ نفر از میان‌ اعضاء شورای‌ مرکزی‌ جهاد دانشگاهی‌ .

 تبصره‌ - نمایندگان‌ وزارتخانه‌ها و جهاددانشگاهی‌ از طرف‌ مسوولان‌ آنها انتخاب‌ خواهند شد و در صورتی‌ که‌ شورای عالی ‌ با انتخاب‌ آنان‌ مخالفت‌ نباشد به‌ عضویت‌ هیات‌ درخواهند آمد.

 ماده‌ 3 - وظایف‌ هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌ عبارت‌ است‌ از:

 الف‌ - نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورالعملهای‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ از طریق‌ مختلف‌ من‌ جمله‌ از طریق‌ اعزام‌ هیاتهای‌ بازرسی‌ به‌ مراکز و موسسات‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و آموزشی‌ و تبلیغاتی‌ و هنری‌.

 ب‌- رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ و پیش امدهای‌ حاد سیاسی‌ و فرهنگی‌ دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی‌ و تهیه‌ و تدوین‌ گزارشهای‌ لازم‌ در خصوص‌ آن‌ مسایل‌ و مشکلات‌ و ارایه‌ پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ .

 ج‌ - رسیدگی‌ به‌ شکایاتی‌ که‌ از وضع‌ دانشگاهها و مراکز و موسسات‌ آموزشی‌ و علمی‌ و فرهنگی‌ به‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ می‌شود.

 د- رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ که‌ احیاناً در دانشگاهها و مراکز آموزشی‌ میان‌ مدیران‌ و استادان‌ و انجمن‌های‌ دانشجویی‌ پیدا می‌شود.

 تبصره‌ - هیات‌ نظارت‌ در صورتی‌ به‌ این‌ اختلافات‌ رسیدگی‌ خواهد کرد که‌ وزارتخانه‌ مربوط‌ با شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ از ایشان‌ خواسته‌ باشد. در هر حال‌ پس‌ از رسیدگی‌، مکلف‌ است‌ گزارش‌ خود را به‌ شورا تقدیم‌ نماید.

 ماده‌ 4 - هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌ بازرسان‌ خود را از میان‌ دانشگاهیان‌ و کارمندان‌ و اشخاص‌ بصیر و مطلع‌ با هماهنگی‌ و همکاری‌ وزیر یا رییس‌ سازمان‌ مربوط‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 


 عضويت رئيس جهاد دانشگاهي در شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي

(مصوب جلسه 402  مورخ 14/5/1376  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

پیرو تصمیم جلسه 401 شورایعالی مبنی بر استفسار دبیر شورایعالی از مقام معظم رهبری درخصوص ادامه فعالیت ستاد اسلامی کردن دانشگاهها و تشکیل شورای اسلامی کردن مراکز آموزشی (وابسته به شورایعالی)، دبیر شورایعالی نظر مقام معظم رهبری را اعلام کرد. براساس این نظر، شورایعالی با تشکیل شورای ویژه‏ای از اعضای خود، مقوله اساسی اسلامی کردن دانشگاهها را مورد اهتمام قرار می‏دهد و تاحد معتنابهی اختیارات خود را به آن تفویض می‏کند. ستاد مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش‏عالی نیز در محدوده اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش‏عالی و در چارچوب سیاستهای مصوب شورا به کار خود ادامه می‏دهد.

سپس مصوبه جلسه مورخ 75/11/28 هیات بررسی محتوا و ساختار جدید شورایعالی در خصوص ترکیب اعضای شورای اسلامی کردن مراکز آموزشی به شرح زیر مطرح و به تصویب رسید:

1-وزیر فرهنگ و آموزش‏عالی.

2-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3-وزیر آموزش و پرورش.

4- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگ

5-رییس دانشگاه آزاد اسلامی.

6-رییس سازمان تبلیغات اسلامی.

7-رییس نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

8- رئيس جهاددانشگاهي

9-رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان.

10- حضرت آيت الله آقاي محمدتقي مصباح يزدي

11-جناب آقاي محمد حسن حاجي عليمحمدي (زورق)

12-جناب آقای دکتر مهدی گلشنی.

13-جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل.

مقرر شد این شورا ضمن تدوین آیین‏نامه و انتخاب نام مناسب برای این شورا، کلیه مسوولیتهای مربوط به اسلامی کردن مراکز آموزشی را به عهده بگیرد، همچنین ضمن اخذ گزارش کار ستاد قبلی، تصمیم‏گیری لازم را اتخاذ و گزارش کار خویش را برای تصمیم‏گیری نهایی به شورای‏عالی ارایه دهد. مصوبات این شورا پس از ارایه به شورایعالی، چنانچه تا پانزده روز نظر مخالفی از اعضای شورا دریافت نشود مصوب تلقی می‏شود. با تشکیل این شورا، ستادی که در وزارت فرهنگ و آموزش‏عالی بوده گزارش کار خود را به این شورا خواهدداد.

 


 جهاد دانشگاهي بعنوان نهاد انقلاب اسلامي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پيشنهاد شماره 36381/12514 ـ 4/30 مورخ 29/11/1367 وزارت ...

ادامه مطلب

 


 انطباق‌عبارت اختصاری ACECR با عنوان جهاد دانشگاهی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 541 مورخ 9/4/83 بنا به درخواست جهاد دانشگاهی (نامه شماره 21612/50/24 د) ...

ادامه مطلب

 


 عضویت رییس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی

مصوب 428  جلسه مورخ 1377-07-07  شوراي عالي انقلاب فرهنگي

عضویت رییس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی (پیشنهاد شماره 5053 /50/19د مورخ77/05/07 جهاد دانشگاهی) مطرح شد و به تصویب رسید.

ادامه مطلب

 


 استفسار جهاد دانشگاهی درباره مصرف اعتبارات تخصیص یافته از بودجه دولت برای امور آموزشی و پژوهشی

رییس جهاد دانشگاهی درخصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه، مطابق بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهی ...

ادامه مطلب

 


 همكاري جهاد دانشگاهي در اجرايي نمودن و فرهنگ سازي نقشه جامع علمي كشور

ششصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/10/89

فصل پنجم: چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری

5-1 تقسیم کار ملی در نظام علم و فناوری

ج) برنامه‌ريزي، اجرا و فرهنگ‌سازی ...

ادامه مطلب

 


عضويت رئيس جهاد دانشگاهي در هيات امنا بنياد ملي نخبگان

اساس نامه بنیاد ملی نخبگان

مصوب پانصد و شصتمين جلسه مورخ 10/03/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده (8) تركيب هيأت امناء ...

ادامه مطلب

 


قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1861 - ق مورخ 14/12/80 واصل شده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد

 

ماده 5 - متن زير به عنوان ماده ( 71مكرر ) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد: 
ماده 71 مكرر - پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون ، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي ، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستانها وبنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است . 
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده ( 4 ) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشوربراي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد . مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كنند، برابر آئين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند . هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور وكميته امداد امام خميني ( ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني ( ره ) به مصرف خواهد رسيد .

 

ماده 42 - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يامربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي ، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و هبداشت ، درمان وآموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي ، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيات عملي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند . اجازه داده مي شود پنجاه درصد ( 50% ) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/3164 هزينه گردد . دستگاههاي اجرائي مذكوردرصدر اين ماده مكلفنددر شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

 


قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

ماده17ـ وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و پرداخت هزينه‌ها اقدام نمايند.

 


قانون الحاق جهاد دانشگاهي به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي

ماده واحده : جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و ...

ادامه مطلب

 


عضويت جهاد دانشگاهي در شوراي فرهنگ عمومي استان

عضويت جهاد دانشگاهي در شوراي فرهنگ عمومي استان بند 14 ماده 2 آئين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي استان مصوب مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ادامه مطلب

 


عضويت رؤساي جهاد دانشگاهي در شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي

عضويت رؤساي جهاد دانشگاهي فعال در دانشگاه‌ها در شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي موضوع تبصره 3 جزء 4 بند ب ماده 12 آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوري مصوب مورخ 10/12/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ادامه مطلب

 


عضويت رؤساي واحدهاي استاني جهاد دانشگاهي در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري

عضويت رؤساي واحدهاي استاني جهاد دانشگاهي در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري، موضوع بند ح ...

ادامه مطلب

 


اخذ مجوز برگزاري آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي دولتي توسط جهاد دانشگاهي

با توجه به بخشنامه شماره 200/90/32450 مورخ 1390/12/14 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور و در اجراي ماده (17) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به شماره 200/84517 مورخ 1388/9/8 آن معاونت صلاحيت جهاددانشگاهي جهت برگزاري آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مورد تأييد قرار گرفته و جهاددانشگاهي مجاز به اجراي آزمون‌هاي فوق مي‌باشد.

 


عضويت رئيس جهاد دانشگاهي در ستاد توسعه زيست فناوري

"الحاق يك بند جديد به ماده 1 مصوبه تشكيل ستاد توسعه زيست فناوري (مصوب جلسه705 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي "

مصوبه "الحاق يك بند جديد به ماده1 مصوبه تشكيل ستاد توسعه ....

ادامه مطلب

 


عضويت رئيس جهاد دانشگاهي در "ستاد راهبري توسعه علوم و فناوري هاي شناختي"

"سند راهبردي علوم و فناوري هاي شناختي" (مصوب جلسه 699 مورخ 3/8/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري- دبيرخانه شوراي عالي نقلاب فرهنگي

"سند راهبردي علوم و فناوري هاي شناختي" كه در جلسه ...

ادامه مطلب

 


عضويت رئيس جهاد دانشگاهي در "ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي"

«سند ملي گياهان دارویی و طب سنتي" (مصوب جلسه 735 مورخ ۱۳۹۲-۰۴-۲۵  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مصوبه «سند ملي گياهان دارویی و طب سنتي» كه به استناد قسمت الف بند ۵-۱ فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور، ...

ادامه مطلب

 


 عضويت رئيس جهاد دانشگاهي در "ستاد توسعه علوم و فناوري­هاي سلول­هاي بنيادي"

 «سند ملي علوم و فناوري‌هاي سلول‌هاي بنيادي» (مصوب 737  جلسه مورخ 1393-07-23  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

(شماره ابلاغ : 92/10718/دش تاریخ ابلاغ1392-09-11)

«سند ملي علوم و فناوري‌هاي سلول‌هاي بنيادي» كه در جلسه 737 مورخ 23/7/92 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با استناد به بند (3-2) فصل سوم سند نقشه جامع علمي كشور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

ادامه مطلب

 

 


 عضويت رئيس جهاددانشگاهي در "هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)"

«تشکیل هیات حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)»(مصوب جلسه ۵۳۳  مورخ ۱۳۸۲-۱۱-۰۷  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

(شماره ابلاغ : ۶۱۸۵/دش   تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۲-۱۲-۱۰)

 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ مورخ ۹ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و ۷/۱۱/۱۳۸۲ تشکیل هییت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) را به این شرح تصویب کرد:

ادامه مطلب

 


عضويت جهاددانشگاهي در "شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی

«آیین نامه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی»(مصوب ۵۵۴  جلسه مورخ ۱۳۸۳-۱۱-۰۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

(شماره ابلاغ : ۶۳۴۷/دش  تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۳-۱۲-۰۴)

ماده ۴ـ اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
ب ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
د ـ نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
هـ ـ نماینده جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب

 


عضويت جهاددانشگاهي در" شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی"

«تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» (مصوب ۵۷۵  جلسه مورخ ۱۳۸۴-۱۰-۰۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

(شماره ابلاغ : ۴۸۰۶/دش تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۴-۱۱-۱۰)


اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رییس شورا)
۲ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دبیر شورا)
۳ـ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار وزیر
۴ـ معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار وزیر
۵ـ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یا نماینده تام الاختیار رییس جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب

 


عضويت رئيس جهاددانشگاهي در "شوراي سياستگذاري ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی"

«ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی» (مصوب ۵۷۸  جلسه مورخ ۱۳۸۴-۱۲-۰۲  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

(شماره ابلاغ : ۱۷۱/دش  تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۵-۰۱-۱۴)

ماده ۴ـ شورای سیاستگذاری:
به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی، شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
۱ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رییس)
۲ـ رییس جهاد دانشگاهی (نایب رییس)

ادامه مطلب

 


عضويت جهاددانشگاهي در "شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)"

«سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)»(مصوب ۶۲۳  جلسه مورخ ۱۳۸۷-۰۲-۱۰  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

(شماره ابلاغ : ۱۴۵۴/دش  تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۷-۰۳-۰۶)

ماده ۴- اعضاء شورای راهبری پایگاه استنادی علوم عبارتند از:
۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا)
۲- معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رییس شورا)
۳- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- معاونت ذیربط سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی
۵- معاونت ذیربط وزارت امور خارجه
۶- معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷- معاونت ذیربط وزارت آموزش و پرورش
۸- معاونت ذیربط مدیریت حوزه علمیه قم
۹- معاونت جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب

 


 مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»

(شماره ابلاغ: شماره۱۳۱۷۵/۹۴/دش  تاریخ ابلاغ: 1394-08-19)

مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»جلسه ۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

۱ـ مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تصویب، حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط

تبصره۱ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع انتخاب طرح های فوق الذکر برای واگذاری مدیریت انتقال و توسعه فناوری طرح های منـتخب به جهاد دانشگاهی می باشد.

۲ـ ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کلان ملی پژوهشی و دستیابی به فناوری های اولویت دار در حوزه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان

تبصره۲ـ اساس نامه نهاد فوق الذکر ظرف مدت حداکثر ۶ ماه پس از این ابلاغیه توسط جهاد دانشگاهی برای تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد شد.

۳ـ مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با تأکید بر نیازهای کشور و جهان اسلام در حوزه های منتخب

۴ـ سامان دهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذی ربط

۵ ـ ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور

۶ ـ مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در دانشگاه ها و نهادینه سازی گفتمان علم در راستای شکل گیری تمدن نوین اسلامی

۷ـ مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب

تبصره۳ـ جهاد دانشگاهی موظف است ظرف مدت ۴ ماه پس از این ابلاغیه، نقشه راه و نحوه اجرایی سازی مأموریت های فوق را به تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.

تبصره۴ـ جهاد دانشگاهی موظف است سالانه گزارش اقدامات و عملکرد خود را درخصوص هر یک از مأموریت های فوق به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

 


 قانون برنامه ششم توسعه کشور

ماده 36 –

الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌را حداقل معادل سی‌درصد(30%) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی‌درصد(30%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

تبصره- وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(70%) آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان انجام می‌شود.

 

ماده 54-

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان داخلی صورت گیرد.

 

ماده 64-

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

ح- سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

 


قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۳۷. به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره  عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) و برجسته کردن نقش ايشان به‌عنوان يک معيار اساسي در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مکلف است با بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به‌ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:

الف . ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرائی‌شدن خط‌مشی حضرت امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي)

ب . پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشي حوزوي از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه و دانشگاهي، تشکلهاي اجتماعي . فرهنگي مردم‌نهاد در زمينه اسلام‌شناسي، شيعه‌شناسي، ايران‌شناسي و انديشه‌هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبکه‌هاي مجازي بين‌المللي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم‌رهبري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 


 

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز0
دیروز1111
هفتگی2212
ماهیانه20687
کل855575
Joomla visitor tracking and live stats