ورود به سایت

جهاددانشگاهي

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ 23/3/1359 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/1359 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/1365 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد.

بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ 22/8/1369 مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد . در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان به عهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه، جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌سد.

 

 اهداف:

- گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي

- توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان

- گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

 

 وظايف كلي جهاددانشگاهي عبارت است از :

1- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور

2- ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي

3- انجام تحقيقات توسعه اي و كاربردي

4- پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي

5- ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه

6- حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه

7- اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور

8- ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي

9- مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي 

 

معاونت پشتيباني و مديريت منابع

معاونت پشتيباني و مديريت منابع جهاد دانشگاهي با چهار اداره كل (منابع انساني و امور اداري، امور مالي، فني و طرح هاي عمراني و توسعه فناوري اطلاعات) و دو دفتر(بودجه، تشكيلات و روشها، و امور حقوقي و قراردادها) امور ستادي و پشتيباني اين نهاد را بر عهده دارد.

 

دفتر بودجه، تشكيلات و روشها

دفتر بودجه، تشكيلات و روشها با سه گروه تحت نظر خود شامل گروه سازماندهي ساختار و تشكيلات، گروه مهندسي روش و گروه  برنامه ريزي و بودجه، موضوعات مربوط به مديريت ساختار سازماني و تشكيلات كليه واحدهاي وابسته به جهاددانشگاهي‌، امور بودجه ريزي‌، تدوين‌ مقررات،‌ تجزيه و تحليل و بهينه سازي سيستم ها و فرآيندهاي كاري، و همكاري در تدوين برنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري در جهاددانشگاهي را بر عهده دارد.

 

تشكيلات جهاددانشگاهي

واحدها

1     مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي

2     واحد استان آذربايجان شرقي

3     واحد استان آذربايجان غربي

4     واحد استان اردبيل

5     واحد استان البرز

6     واحد استان ايلام

7     واحد استان خراسان جنوبي

8     واحد استان خراسان رضوي

9     واحد استان خراسان شمالي

10   واحد استان خوزستان

11   واحد استان زنجان

12   واحد استان سمنان

13   واحد استان سيستان و بلوچستان

14   واحد استان فارس

15   واحد استان قزوين

16   واحد استان قم

17   واحد استان كردستان

18   واحد استان كرمان

19   واحد استان كرمانشاه

20   واحد استان كهگيلويه و بويراحمد

21   واحد استان لرستان

22   واحد استان مازندران

23   واحد استان مركزي

24   واحد استان هرمزگان

25   واحد استان همدان

26   واحد استان يزد

27   واحد استان چهارمحال و بختياري

28   واحد استان گلستان

29   واحد استان گيلان

30   واحد اصفهان

31   واحد الزهرا

32   واحد امیرکبیر

33   واحد تربیت مدرس

34   واحد تهران

35   واحد خواجه نصیرالدین طوسی

36   واحد شهید بهشتی

37   واحد صنعتي اصفهان

38   واحد صنعتی شریف

39   واحد علامه طباطبایی

40   واحد علم و صنعت

41   واحد علوم پزشكي تهران

42   واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

43   واحد هنر

پژوهشكده ها

1     پژوهشكده برق

2     پژوهشكده تكنولوژي توليد

3     پژوهشكده توسعه تكنولوژي

4     پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

5     پژوهشكده معتمد

6     پژوهشكده علوم بهداشتي

7     پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي

8     پژوهشكده علوم پايه كاربردي

9     پژوهشكده فرهنگ و هنر و معماري

10   پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

11   پژوهشكده محيط زيست

12   پژوهشكده مطالعات توسعه

13   پژوهشكده گياهان دارويي

14   پژوهشكده بيوتكنولوژي صنعتي

15   پژوهشكده گردشگري

16   پژوهشكده توسعه و برنامه ريزي

17   پژوهشكده فرآوري مواد معدني

پژوهشگاه ها

1     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

2     پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي – ابن سينا

3     پژوهشگاه رويان

پارك ها

1     پارك علم و فناوري البرز

2     پارك علم و فناوري واحد استان كرمانشاه

سازمان ها

1     سازمان انتشارات

2     سازمان توسعه نوآوريهاي دانشجويان (ايسيدو)

3     سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي

4     سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهيان كشور

5     سازمان تجاري سازي فنآوري و اشتغال دانش آموختگان

مراكز

1     مركز اطلاع رساني بازار كار

2     مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

3     مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

4     مركز رشد زيست فناوري پژوهشگاه رويان

5     مركز رشد فنآوري فرآورده هاي گياهان دارويي واحد استان اردبيل

6     مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي

7     مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهي واحد استان كرمانشاه

8     مركز رشد فناوري واحد استان خراسان شمالي

9     مركز رشد واحدهاي فنآوري پيشرفته مخابرات

10    مركز رشد واحدهاي فنآوري كشاورزي جهاددانشگاهي واحد استان آذربايجان غربي

11    مركز رشد واحدهاي فنآوري گياهان دارويي و محصولات كشاورزي جهاد دانشگاهي واحد ايلام

12    مركز رشد واحدهاي فنآوري واحد استان لرستان

13    مركز رشد واحدهاي فناوري گياهان دارويي

14    مركز رشد واحدهاي فناوري واحد استان هرمزگان

15   مركز رشد واحدهاي فناوري محلات و نیم ور

16    مركز فرهنگي دانشجويي امام، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي

17    مركز گردشگري علمي و فرهنگي دانشجويان ايران

18    مركز ملي ذخائر ژنتيكي و زيستي ايران

ساير

1     خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

2     دانشگاه علم و فرهنگ

3     موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاددانشگاهي

 

یکشنبه, 01 مرداد 1396

آمار بازديدكنندگان


امروز272
دیروز694
هفتگی3558
ماهیانه13072
کل525055
Joomla visitor tracking and live stats