ورود به سایت

جهاددانشگاهي

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ 23/3/1359 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/1359 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/1365 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد.

بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ 22/8/1369 مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد . در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان به عهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه، جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌سد.

 

 اهداف:

- گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي

- توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان

- گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

 

 وظايف كلي جهاددانشگاهي عبارت است از :

1- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور

2- ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي

3- انجام تحقيقات توسعه اي و كاربردي

4- پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي

5- ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه

6- حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه

7- اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور

8- ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي

9- مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي 

 

معاونت پشتيباني و مديريت منابع

معاونت پشتيباني و مديريت منابع جهاد دانشگاهي با چهار اداره كل (منابع انساني و امور اداري، امور مالي، فني و طرح هاي عمراني و توسعه فناوري اطلاعات) و دو دفتر(بودجه، تشكيلات و روشها، و امور حقوقي و قراردادها) امور ستادي و پشتيباني اين نهاد را بر عهده دارد.

 

دفتر بودجه، تشكيلات و روشها

دفتر بودجه، تشكيلات و روشها با سه گروه تحت نظر خود شامل گروه سازماندهي ساختار و تشكيلات، گروه مهندسي روش و گروه  برنامه ريزي و بودجه، موضوعات مربوط به مديريت ساختار سازماني و تشكيلات كليه واحدهاي وابسته به جهاددانشگاهي‌، امور بودجه ريزي‌، تدوين‌ مقررات،‌ تجزيه و تحليل و بهينه سازي سيستم ها و فرآيندهاي كاري، و همكاري در تدوين برنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري در جهاددانشگاهي را بر عهده دارد.

 

تشكيلات جهاددانشگاهي

واحدها

-    مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي

-    واحد استان آذربايجان شرقي

-     واحد استان آذربايجان غربي

-     واحد استان اردبيل

-     واحد استان البرز

-     واحد استان ايلام

-     واحد استان بوشهر

-     واحد استان خراسان جنوبي

-     واحد استان خراسان رضوي

-     واحد استان خراسان شمالي

-     سازمان خوزستان

-    واحد استان زنجان

-    واحد استان سمنان

-    واحد استان سيستان و بلوچستان

-    واحد استان فارس

-    واحد استان قزوين

-    واحد استان قم

-    واحد استان كردستان

-    واحد استان كرمان

-    واحد استان كرمانشاه

-    واحد استان كهگيلويه و بويراحمد

-    واحد استان لرستان

-    واحد استان مازندران

-    واحد استان مركزي

-    واحد استان هرمزگان

-    واحد استان همدان

-    واحد استان چهارمحال و بختياري

-    واحد استان گيلان

-    واحد اصفهان

-    واحد الزهرا

-    واحد امیرکبیر

-    واحد تربیت مدرس

-    واحد خواجه نصیرالدین طوسی

-    واحد شهید بهشتی

-    واحد صنعتي اصفهان

-    واحد علامه طباطبایی

-    واحد علم و صنعت

-    واحد علوم پزشكي تهران

-    واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

-    واحد هنر

پژوهشكده ها

-   پژوهشكده برق

-   پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

-   پژوهشكده معتمد

-   پژوهشكده علوم بهداشتي

-   پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي

-   پژوهشكده علوم پايه كاربردي

-   پژوهشكده فرهنگ و هنر و معماري

-   پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

-   پژوهشكده محيط زيست (سازمان گیلان)

-   پژوهشكده گياهان دارويي

-   پژوهشكده بيوتكنولوژي صنعتي

-   پژوهشكده گردشگري

-   پژوهشكده توسعه و برنامه ريزي

-   پژوهشكده فرآوري مواد معدني

- پژوهشکده مطالعات توسعه (سازمان تهران)

- پژوهشکده تکنولوژی تولید (سازمان استان خوزستان)

- پژوهشکده توسعه تکنولوژی (سازمان صنعتی شریف)

پژوهشگاه ها

-   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

-   پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي – ابن سينا

-   پژوهشگاه رويان

پارك ها

-   پارك علم و فناوري البرز

-   پارك علم و فناوري واحد استان كرمانشاه

سازمان ها

-   سازمان انتشارات

-   سازمان توسعه نوآوريهاي دانشجويان (ايسيدو)

-   سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي

-   سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهيان كشور

-   سازمان تجاري سازي فنآوري و اشتغال دانش آموختگان

-   سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان

-   سازمان جهاددانشگاهی تهران

-   سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

-   سازمان جهاددانشگاهی یزد

- سازمان جهاددانشگاهی گیلان

مراكز

-   مركز اطلاع رساني بازار كار

-   مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

-   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

-   مركز رشد زيست فناوري پژوهشگاه رويان

-   مركز رشد فنآوري فرآورده هاي گياهان دارويي واحد استان اردبيل

-   مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي

-   مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهي واحد استان كرمانشاه

-   مركز رشد فناوري واحد استان خراسان شمالي

-   مركز رشد واحدهاي فنآوري پيشرفته مخابرات

-   مركز رشد واحدهاي فنآوري كشاورزي جهاددانشگاهي واحد استان آذربايجان غربي

-   مركز رشد واحدهاي فنآوري گياهان دارويي و محصولات كشاورزي جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام

-   مركز رشد واحدهاي فنآوري واحد استان لرستان

-   مركز رشد واحدهاي فناوري گياهان دارويي

-   مركز رشد واحدهاي فناوري واحد استان هرمزگان

-   مركز رشد واحدهاي فناوري محلات و نیم ور

-   مركز فرهنگي دانشجويي امام، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي

-   مركز گردشگري علمي و فرهنگي دانشجويان ايران

-   مركز ملي ذخائر ژنتيكي و زيستي ايران

-   مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز سازمان استان خوزستان

-   مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی

- مرکز رشد زیست فناوری پزشکی پژوهشگاه ابن سینا

- مرکز رشد گیاهان دارویی سازمان استان یزد

 

ساير

-   خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

-   دانشگاه علم و فرهنگ

-   دانشگاه علم و هنر

-   موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاددانشگاهي

 

سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز934
دیروز1101
هفتگی2035
ماهیانه13300
کل772563
Joomla visitor tracking and live stats