ورود به سایت

عنوان
شوراي بررسي وضعيت خويشاوندي در واحد هاي بيش از 75 نفر
شوراي راهبردي مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران
شوراي راهبري فنآوري اطلاعات
شوراي سياستگذاري مركز اطلاع رساني بازار كار
شوراي علمي
شوراي فنآوري مركز رشد جهاد دانشگاهي
شوراي مركز ي مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران
شوراي مركزي سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
شوراي مركزي سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي
شوراي مركزي سازمان فعاليت‌هاي قرآني‌ دانشجويان‌ كشور
شوراي مركزي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان
شوراي مركزي مركز آموزش عالي علمي – كاربردي جهاد دانشگاهي
شوراي مركزي مركز اطلاعات علمي
شوراي مركزي مركز فرهنگي دانشجويي امام و انقلاب اسلامي
شوراي معاونين و مشاورين
شوراي نظارت بر نشريات جهاد دانشگاهي
شوراي هماهنگي
شوراي پاركهاي علم و فناوري جهاد دانشگاهي
صندوق مددكاري زوج‌هاي نابارور
هيأت امناء‌ دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي
هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري
هيأت تجديد نظر انتظامي اعضاي هيات علمي
هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري
هيأت مديره خبرگزاري دانشجويان
هيأت مديره مركز افكارسنجي دانشجويان‌ ايران‌
هيات امنا
چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1
دیروز1111
هفتگی2213
ماهیانه20688
کل855576
Joomla visitor tracking and live stats