ورود به سایت

وضعيت بودجه جهاددانشگاهي

اعتبارات جهاد دانشگاهی مشتمل بر اعتبارات دولتي، درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع (شامل وام و موجدي نقد اول دوره) مي‌باشد. اعتبارات دولتي شامل  اعتبارات رديفهاي اصلي جهاد داشگاهي و اعتبارات متفرقه (شامل اعتبارات استاني و رديفهاي متفرقه) است كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد. درآمدهاي اختصاصي به درآمدهايي اطلاق مي‌گردد كه واحدهاي جهاد دانشگاهی از محل انجام فعاليتهاي خود بدست مي‌آورند.

از ابتداي تأسيس جهاد دانشگاهی تا پايان سال 1366 اعتبارات دريافتي بصورت غيرمستقيم و از طريق رديف بودجه‌اي شورايعالي انقلاب فرهنگي تامين مي‌گرديد و از سال 1367 اين نهاد انقلابي در بودجه كل كشور داراي رديف مستقلي با عنوان "جهاد دانشگاهی" به شمارة طبقه بندي 113620 گرديد و متعاقب آن در سال‌هاي مختلف  به ضرورت رديف هاي ديگري به جهاددانشگاهي به شرح ذيل اضافه شده است.

 

عناوين و رديفهاي بودجه‌اي جهاد دانشگاهی در قانون بودجه كل كشور (به ترتيب سال ايجاد)

رديف

عنوان رديف اعتباري

شماره طبقه بندي

سال ايجاد

ملاحظات

1

جهاد دانشگاهي

113620

1367

 

2

پژوهشكده‌هاي جديدالتاسيس

113621

1378

 

3

اعتبار اعطاي وام به فارغ التحصيلان

113622

1380

اين رديفها در سال 1381 از رديفهاي بودجه‌اي جهاد دانشگاهی حذف شدند

4

اعتبار اداره امور ستادهاي اشتغال استانها

113623

1380

5

خبرگزاري دانشجويان ايران

113624

1380

 

6

مركز تحقيقات بيولوژي و بيوتكنولوژي

113641

1381

 

7

مركز تحقيقات گياهان دارويي

113625

1382

 

8

مركز تحقيقات علوم سلولي

113626

1382

 

9

پارك علم و فنآوري استان كرمانشاه

113628

1389

 

10

زيست بانك

113629

1389

 

11

پژوهشكده توسعه كالبدي

113670

1391

 

12

دانشگاه علم و فرهنگ

10-113620

1392

 

13

پژوهشكده علوم پايه كاربردي

11-113620

1392

 

14

پارك علم و فنآوري هلجرد (البرز)

12-113620

1392

 

15

مركز تحقيقات سرطان برست

13-113620

1392

 

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز7
دیروز1111
هفتگی2219
ماهیانه20694
کل855582
Joomla visitor tracking and live stats