ورود به سایت

فهرست رسته، رشته هاي شغلي و شماره تشخيص

 

رسته

رشته شغلي

شماره تشخيص

امتياز شغل

علوم انساني و اجتماعي

 

كارشناس علوم انساني و اجتماعي

11

 

كاردان علوم انساني و اجتماعي

12

 

علوم پايه

كارشناس علوم پايه

21

 

كاردان علوم پايه

22

 

تكنسين علوم پايه

23

 

علوم پزشكي

كارشناس علوم پزشكي

31

 

كاردان علوم پزشكي

32

 

تكنسين علوم پزشكي

33

 

فني و مهندسي

كارشناس فني و مهندسي

41

 

كاردان فني و مهندسي

42

 

تكنسين فني و مهندسي

43

 

كشاورزي و منابع طبيعي

كارشناس كشاورزي و منابع طبيعي

51

 

كاردان كشاورزي و منابع طبيعي

52

 

تكنسين كشاورزي و منابع طبيعي

53

 

هنر

كارشناس هنر

61

 

كاردان هنر 

62

 

امور آموزشي

كارشناس امور آموزشي

71

 

كمك كارشناس امور آموزشي

72

 

امورپژوهشي

كارشناس امور پژوهشي

81

 

كمك كارشناس امور پژوهشي

82

 

امور توسعه منابع انساني

كارشناس امور اداري

91

 

كمك كارشناس امور اداري

92

 

امور خدمات اداري و عمومي 

متصدي خدمات اداري

101

 

متصدي خدمات عمومي

102

 

امورخدمات  فني

كارشناس امور فني

111

 

تكنسين امور فني

112

 

امور فرهنگي

كارشناس امور فرهنگي

121

 

كمك كارشناس امور فرهنگي

122

 

امور فن آوري اطلاعات

كارشناس امور فن آوري اطلاعات

131

 

كمك كارشناس امور فن آوري اطلاعات

132

 

امور مالي

كارشناس امور مالي

141

 

كمك كارشناس امور مالي

142

 

متصدي خدمات مالي

143

 

امور برنامه ريزي و مطالعه

كارشناس امور مطالعه و برنامه ريزي

151

 

امور حقوقي

كارشناس امور حقوقي

161

 

امور اجتماعي

كارشناس امور ارتباطات

171

 

كمك كارشناس امور ارتباطات

172

 

کارشناس امور کار و اشتغال

   

امور آمار و اطلاعات

كارشناس امورآمارو اطلاعات

181

 

كمك كارشناس امور آمارو اطلاعات

182

 

سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1109
دیروز1101
هفتگی2210
ماهیانه20685
کل855573
Joomla visitor tracking and live stats