ورود به سایت

مـوارد خـاص


پست سازماني « مدير اداره روابط عمومي و حوزه رياست»

رشته هاي تحصيلي كارشناس اموراداري و كارشناس امور ارتباطات:

علوم اجتماعي-روانشناسي-علوم سياسي-علوم ارتباطات- مديريت- امور اداري -علوم تربيتي-حقوق-آمار- گروه اقتصاد-برنامه ريزي آموزشي- برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

(جلسه مورخ 19/11/1392)


مشاغل قابل تصدي به روحانيون

پست هاي سازماني: كارشناس-كاردان و مدير امور فرهنگي-كارشناس و كاردان حقوقي-كتابدار-كارشناس و كاردان روابط عمومي-مسئول گزينش و ساير پستهايي كه در شرايط احراز آنها مدارك فوق ديپلم و بالاتر به صورت عام پيش بيني شده است.

(جلسه مورخ 19/11/1392)


رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد MBA و مديريت كارآفريني با كليه گرايش ها

پذيرش و اعمال مدرك كارشناسي ارشد رشته MBA و مديريت كارآفريني با كليه گرايش ها  براي مديران حوزه هاي تخصصي منوط به رعايت شروط ذيل  مي باشد:
1-داشتن 3 سال سابقه مديريت در حوزه تخصصي مرتبط به رشته شغلي فعلي
2- انطباق رشته تحصيلي مقطع ليسانس ايشان با رشته شغلي فعلي

(جلسه مورخ 23/01/1393)


 چگونگي احتساب سوابق اعضاي جهاد در شركت ها و موسسات وابسته

سوابق ايشان در صورت مشابهت عنوان پست و حوزه كاري اعضا با عناوين پست هاي واحدهاي تابعه جهاددانشگاهي، مطابق با دستورالعمل شرايط احراز مشاغل محاسبه و در صورت وجود ابهام، به انضمام مدارك لازم، به كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل ارجاع شود.

(جلسه مورخ 18/03/93)


 تعيين رشته تحصيلي مديران اداره يا حوزه

هريك از رشته هاي زيرمجموعه حوزه يا اداره مجاز به ورود به پست هاي مديريت همان حوزه يا اداره مي باشند ( به عبارتي ديگر رشته هاي تحصيلي مورد قبول براي پست هاي مديريت اداره يا حوزه، كليه رشته هاي تحصيلي مورد قبول براي كارشناسان زيرمجموعه آن اداره يا حوزه مي باشند).

(جلسه مورخ 29/02/1392)


پست سازماني «مدير دفتر رئيس و روابط عمومي»

با توجه به اينكه اهم وظايف اين پست مربوط به انجام امور اداري و همچنين روابط عمومي مي باشد، لذا مقرر گرديد مجموع رشته‌هاي تحصيلي مورد قبول رشته‌هاي شغلي«كارشناس امور اداري» و «كارشناس امور ارتباطات» به عنوان رشته‌هاي تحصيلي مورد قبول، براي تصدي اين پست منظور شود. 

(جلسه مورخ 11/12/1393)


 

پست سازماني «مدير گروه آموزشي ...   (ذيل شعب علمي كاربردي)(كامپيوتر و فناوري- معماري و شهرسازي-امور مالي،اداري و بازرگاني-... ) »

رشته هاي تحصيلي كارشناس امور آموزشي+ رشته هاي تخصصي و مرتبط با فعاليت گروه 

(جلسه مورخ 11/12/1393)


 

پست سازماني «مدير مركز خدمات تخصصي ... (مديريت و توسعه پايدار منابع آب و انرژي- مشاوره و خدمات روانشناسي- ...) »

رشته هاي تحصيلي كارشناس امور پژوهشي + رشته هاي تخصصي و مرتبط با فعاليت مركز

(جلسه مورخ 11/12/1393)


 

در رابطه با رشته شغلي «كارشناس امور آمار و اطلاعات» 

مقرر گرديد كليه اعضايي كه رشته هاي تحصيلي آنها «آمار» نمي باشد در صورتي كه حداقل 12 واحد درسي و يا 200 ساعت آموزش ضمن خدمت در مباحث آماري را گذرانده باشند مي توانند به پست هاي تخصيص يافته به رشته شغلي «كارشناس امور آمار و اطلاعات» منصوب گردند. شايان ذكر است در صورتي كه واحدهاي درسي گذرانده شده، كمتر از 12 واحد باشد، مابه التفاوت واحد هاي درسي، با گذراندن دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و به ميزان ساعات معادل واحدهاي درسي دانشگاهي قابل جبران خواهد بود. 

(جلسه مورخ 09/04/1394)


 

در رابطه با رشته تحصیلی «كارشناسی ارشد کارآفرینی»

مطابق با مصوبه جلسه مورخ 26/1/96 كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و اعلام نظر معاونت محترم آموزشي ، رشته های تحصيلي  كارشناسي ارشد « كارآفريني سازماني»، «کارآفرینی فناوری اطلاعات» ، « کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی» ، «مدیریت کارآفرینی سازمانی» و «مدیریت کارآفرینی اطلاعات»  و «کارآفرینی گرایش فناوری»*، زيرمجموعه گروه مديريت مي باشند.

(جلسه مورخ 26/01/1396)

 *(جلسه مورخ 13/09/1396)


 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز122
دیروز546
هفتگی5190
ماهیانه22346
کل741437
Joomla visitor tracking and live stats