ورود به سایت

عنوان
شرح وظايف آشپز
شرح وظايف انباردار
شرح وظايف بازرس
شرح وظايف جمعدار اموال (كارشناس)
شرح وظايف حسابدار انبار و متصدی بایگانی اسناد
شرح وظايف حسابدار تنظیم حسابها
شرح وظايف حسابدار حقوق و دستمزد
شرح وظايف حسابرس
شرح وظايف حسابرس (رياست)
شرح وظايف خدمتگزار
شرح وظايف دبير هيات امناء
شرح وظايف رئيس جهاددانشگاهي
شرح وظايف راننده
شرح وظايف سرويس كار وسائل نقليه
شرح وظايف سرپرست اطلاعات و نگهبانی
شرح وظايف سرپرست تاسیسات
شرح وظايف سرپرست خدمات
شرح وظايف سرپرست غذاخوری
شرح وظايف سرپرست نقلیه
شرح وظايف كاردان فني
شرح وظايف كارشناس آمار و اطلاعات (معاونت فرهنگي)
شرح وظايف كارشناس آمار و اطلاعات (معاونت پشتيباني و امور مجلس)
شرح وظايف كارشناس آمار و اطلاعات (هماهنگي)
شرح وظايف كارشناس آمار و اطلاعات (پژوهشي)
شرح وظايف كارشناس آمار، اطلاعات (معاونت آموزشي)
شرح وظايف كارشناس اتوماسيون اداري
شرح وظايف كارشناس ارتباطات
شرح وظايف كارشناس ارتباطات رسانه
شرح وظايف كارشناس ارتباطات و همكاري هاي آموزشي
شرح وظايف كارشناس ارتباطات پژوهش و فناوري
شرح وظايف كارشناس اسناد و مدارك علمي
شرح وظايف كارشناس اسناد و مدارك و مستند سازي فرهنگی
شرح وظايف كارشناس اطلاع رساني فرهنگي
شرح وظايف كارشناس امنيت شبكه
شرح وظايف كارشناس امور بين الملل
شرح وظايف كارشناس امور آموزشي
شرح وظايف كارشناس امور آموزشي
شرح وظايف كارشناس امور آموزشي
شرح وظايف كارشناس امور آموزشي (آموزش)
شرح وظايف كارشناس امور اداری و استخدامی
شرح وظايف كارشناس امور استخدامی
شرح وظايف كارشناس امور اعتبارات
شرح وظايف كارشناس امور اعضاي هيات علمي
شرح وظايف كارشناس امور انتشارات
شرح وظايف كارشناس امور حقوقی و قراردادها
شرح وظايف كارشناس امور فرهنگي
شرح وظايف كارشناس امور فرهنگي
شرح وظايف كارشناس امور فرهنگي و تبليغات
شرح وظايف كارشناس امور كاربري نرم افزار
شرح وظايف كارشناس امور ماموران وظيفه
شرح وظايف كارشناس امور مجلس
شرح وظايف كارشناس امور مديران
شرح وظايف كارشناس امورآموزشي
شرح وظايف كارشناس بررسي طرح ها (معاونت فرهنگي)
شرح وظايف كارشناس بررسي طرح ها (معاونت پژوهش و فناوري)
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي ، نظارت و توسعه مراكز آموزشي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي آموزشي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي آموزشي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي راهبردي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي و هماهنگي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي، نظارت و توسعه مراكز آموزش عالي
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي، نظارت و توسعه مراكز آموزشي
شرح وظايف كارشناس برنامه ریزی
شرح وظايف كارشناس برنامه ریزی آموزشي پرسنل
شرح وظايف كارشناس برنامه ریزی و ارزشيابي منابع انسانی
شرح وظايف كارشناس برنامه ریزی و بودجه
شرح وظايف كارشناس برنامه ریزی و نظارت
شرح وظايف كارشناس بهره برداري و تجاري سازي
شرح وظايف كارشناس تاسیسات
شرح وظايف كارشناس تدارکات
شرح وظايف كارشناس تدوین مقررات و استانداردها
شرح وظايف كارشناس تلفیق حسابها
شرح وظايف كارشناس تنظيم حسابهاي بودجه عمومي
شرح وظايف كارشناس توسعه شبكه و ارتباطات
شرح وظايف كارشناس ثبت دفاتر قانوني
شرح وظايف كارشناس خدمات رفاهي
شرح وظايف كارشناس دبیرخانه و بایگانی
شرح وظايف كارشناس راهبري شبكه و ارتباطات
شرح وظايف كارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد
شرح وظايف كارشناس ساختار و تشکیلات
شرح وظايف كارشناس ساختمان و تاسيسات
شرح وظايف كارشناس سخت افزار
شرح وظايف كارشناس سمعي و بصري
شرح وظايف كارشناس سيستم ها و روشها
شرح وظايف كارشناس صدور احکام اعضای غيرهیات علمی
شرح وظايف كارشناس صدور احکام اعضای هیات علمی
شرح وظايف كارشناس طبقه بندي شغلي
شرح وظايف كارشناس طراحي و پشتيباني وب سايت و پورتال
شرح وظايف كارشناس طراحي و گرافيك
شرح وظايف كارشناس مسئول امور حقوقی و قراردادها
شرح وظايف كارشناس مسئول امور همكاري هاي بين المللي
شرح وظايف كارشناس مسئول برنامه ريزي و ارتباطات بين الملل
شرح وظايف كارشناس مسئول تلفيق
شرح وظايف كارشناس مسئول حسابرسی واحد هاي استان تهران
شرح وظايف كارشناس مسئول حسابرسی واحدهاي ساير استان ها
شرح وظايف كارشناس مسئول حسابهای اختصاصی
شرح وظايف كارشناس مسئول حسابهای بودجه عمومی
شرح وظايف كارشناس مسئول رسیدگی
شرح وظايف كارشناس مسئول صدور احکام اعضای غيرهیات علمی
چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز0
دیروز1111
هفتگی2212
ماهیانه20687
کل855575
Joomla visitor tracking and live stats