ورود به سایت


فرم تقاضاي همكاري با جهاددانشگاهي


بر اساس ماده 25 آيين نامه استخدامي جهاددانشگاهي، پذيرش عضو جهت خدمت در جهاد از طريق امتحان يا مصاحبه يا هر دو بنا به روش و صلاحديد جهاد با توجه به اصل شايستگي و طي مراحل گزينش و تحقق شرايط ذيل امكان‌پذير است:
الف- داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر40 سال تمام سن
ب- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي
ج- تخلق به اخلاق اسلامي و انجام واجبات و ترك محرمات
د- داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه
ه‍- انجام خدمت زيرپرچم (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت قانوني
و- سلامت جسمي و رواني جهت انجام وظايف محوله
ز- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر
ح- نداشتن تعهد خدمت به ساير وزارتخانه ها و سازمانها
ط- ‌داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود
ي- داشتن ساير شرايط اختصاصي مورد نياز براي تصدي مشاغل مربوط با تأييد معاون حوزه ذيربط در دفتر مركزيمشخصات فردي:نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
نام (*)

ورودی نامعتبر
نام پدر (*)

ورودی نامعتبر
کد ملی (*)

ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)

ورودی نامعتبر
تاريخ تولد (*)

ورودی نامعتبر
محل تولد (*)

ورودی نامعتبر
جنسيت (*)

ورودی نامعتبر
دين (*)

ورودی نامعتبر
نظام وظيفه (*)

ورودی نامعتبر
وضعيت تأهل (*)

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


اطلاعات تماس:استان (*)

ورودی نامعتبر
شهر (*)

ورودی نامعتبر
آدرس كامل (*)

ورودی نامعتبر
تلفن منزل (*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)

ورودی نامعتبر
پست الكترونيك

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


سوابق تحصيلي:آخرين مدرك تحصيلي (*)

ورودی نامعتبر
رشته تحصيلي (*)

ورودی نامعتبر
نام آموزشگاه/دانشگاه (*)

ورودی نامعتبر
سال فارغ التحصيلي (*)

ورودی نامعتبر
معدل (*)

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


دوره آموزشي(1):


عنوان دوره آموزشي

ورودی نامعتبر
طول دوره (به ساعت)

ورودی نامعتبر
نام موسسه آموزشي

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


دوره آموزشي(2):عنوان دوره آموزشي

ورودی نامعتبر
طول دوره (به ساعت)

ورودی نامعتبر
نام موسسه آموزشي

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


دوره آموزشي(3):


عنوان دوره آموزشي

ورودی نامعتبر
طول دوره (به ساعت)

ورودی نامعتبر
نام موسسه آموزشي

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


سابقه كاري(1):عنوان شغل

ورودی نامعتبر
نام سازمان

ورودی نامعتبر
نوع قرارداد

ورودی نامعتبر
مدت فعاليت

ورودی نامعتبر
علت خاتمه

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


سابقه كاري(2):عنوان شغل

ورودی نامعتبر
نام سازمان

ورودی نامعتبر
نوع قرارداد

ورودی نامعتبر
مدت فعاليت

ورودی نامعتبر
علت خاتمه

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


سابقه كاري(3):عنوان شغل

ورودی نامعتبر
نام سازمان

ورودی نامعتبر
نوع قرارداد

ورودی نامعتبر
مدت فعاليت

ورودی نامعتبر
علت خاتمه

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


سابقه ايثارگري:نوع ايثارگري

ورودی نامعتبر
مدت حضور در جبهه

ورودی نامعتبر
درصد جانبازي

ورودی نامعتبر
نسبت با شهيد

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


مهارتهاي كامپيوتري:word

ورودی نامعتبر
access

ورودی نامعتبر
powerpoint

ورودی نامعتبر
excel

ورودی نامعتبر
ساير نرم افزارها:

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


ميزان آشنايي با زبان خارجي:نوع زبان

ورودی نامعتبر
مكالمه

ورودی نامعتبر
خواندن

ورودی نامعتبر
نوشتن

ورودی نامعتبر
ترجمه

ورودی نامعتبر
ساير زبان ها:

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


خويشاوندي با جهادگران:نام و نام خانوادگي

ورودی نامعتبر
نسبت

ورودی نامعتبر
شغل

ورودی نامعتبر
آدرس و تلفن محل كار

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------


اطلاعات همكاري:


مشاغل مورد علاقه

ورودی نامعتبر
محل خدمت موردنظر

ورودی نامعتبر
حقوق درخواستي(ريال)

ورودی نامعتبر
نوع همكاري

ورودی نامعتبر
نحوه آشنايي با جهاد

ورودی نامعتبر
تاريخ آمادگي شروع بكار

ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------

اين حروف را وارد كنيد (*)
اين حروف را وارد كنيد
  بازآوری
ورودی نامعتبر
ارسال


چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز10
دیروز1111
هفتگی2222
ماهیانه20697
کل855585
Joomla visitor tracking and live stats