ورود به سایت

بسمه تعالي

با اتكال به عنايت خداوند منان، در سايه ايمان و كوشش جهادگران دانشگاهي، در مسير تحقق آرمانها و اهداف والاي انقلاب اسلامي، قانون اساسي و انقلاب فرهنگي، در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران :

جهاددانشگاهي نهادي است انقلابي باهويت اسلامي، برخوردار از منابع انساني متعهد و كارآمد، الهام بخش و موثر در كشور، پيشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ با تعامل سازنده درعرصه ملي و بين المللي

 

جهاد دانشگاهي نهادي است انقلابي با هويت اسلامي:

- معتقد و ملتزم به آرمانها، ارزشها ومدافع اهداف انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني (ره)، پيرو ولايت فقيه و رهبري نظام، متعهد به اهداف انقلاب فرهنگي، با ساختار نهاد عمومي غيردولتي

برخوردار از منابع انساني متعهد و كارآمد:

- مومن، انقلابي، متخصص، خلاق، پرتلاش، خودباور، مسئوليت‌پذير، داراي روحيه كار جمعي و ملتزم به فرهنگ جهادي

الهام بخش و مؤثر در كشور:

- الهام بخش در نو انديشي و پويايي علمي و فرهنگي در جهت نيل به خودباوري، خوداتكائي و تقويت هويت
 ايراني - اسلامي

- مؤثر در تشخيص چالش‌ها، مسائل و نيازهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور، ارائه راه حلهاي هوشمندانه و تأثيرگذار   در نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور

پيشگام در توسعه علم ، فناوري و فرهنگ:

پيشگام در:

- توسعه قطبهاي علم و فناوري براي گسترش مرزهاي دانش

- تحقيق و توسعه و توليد فناوريهاي نوين

- جذب توان علمي نخبگان

- پژوهشهاي كاربردي برنامه‌ريزي شده و بكارگيري نتايج حاصله

- توليد، جذب و بومي سازي فناوريهاي مورد نياز

- توسعه دانشگاه غيردولتي معتبر بين‌المللي

-  توسعه آموزش عالي و تخصصي با رويكرد تربيت منابع انساني متعهد، كارآمد و كارآفرين

-  صيانت از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و انقلاب فرهنگي

- ارتقاء و تعميق معرفت ديني و ترويج فضائل اخلاقي در ميان جوانان در پرتو انديشه و سلوك ديني، اجتماعي و سياسي حضرت امام خميني (ره)

- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي- ايراني با رهيافتي زيبايي شناسانه، بديع و منطبق با زمان

- پرورش خلاقيتها و استعدادهاي فرهنگي- هنري و تقويت روحيه خودباوري دانشجويان

- ارائه ايده‌ها، طرحها و راهبردهاي اثر بخش علمي - فرهنگي و ظرفيت سازي براي ايفاي نقش‌هاي ملي در مسير توسعه فرهنگي كشور

تعامل سازنده در عرصه ملي و بين المللي:

از طريق:

- همكاري موثر با دستگاهها و مراكز علمي،  فرهنگي و مجموعه‌هاي فناوري و صنعتي در سطوح استاني و ملي براي ايفاي نقشهاي برجسته در كشور

- همكاري علمي - پژوهشي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي معتبر جهان براي تبادل تجربيات و دستيابي به دانش و فناوريهاي نوين

- گسترش همكاري بين المللي در حوزه‌هاي فناوري و صنعتي براي توليد ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات  علمي، فني و صنعتي

- همكاري گسترده فرهنگي با دانشگاهها و مراكز فرهنگي جهان به ويژه كشورهاي اسلامي براي افزايش شناخت متقابل و معرفي مظاهر تمدن اسلامي- ايراني

- گسترش همكاري با مراكز علمي و فرهنگي، سازمانها و نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي براي مشاركت در حل   
چالش‌هاي فراروي جوامع اسلامي و كشورهاي منطقه

ملاحظات:

شايان ذكر است كه در تدوين برنامه هاي توسعه جهاد دانشگاهي، اهداف، سياستهاي كلي و شاخصهاي كمي كلان هر برنامه بر اساس اين سند تنظيم مي‌شود، به گونه‌اي كه با اجراي مجموعه برنامه‌ها، اين نهاد به جايگاه و نقش پيش‌بيني شده در اين سند نائل شود. برنامه و بودجه‌هاي ساليانه نيز، متناسب با اهداف و الزامات اين سند تدوين و تصويب مي‌گردد.

در فرآيند دستيابي كشور به اهداف سند چشم انداز و متناسب با تغييرات اساسي در شرايط علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و اهداف و برنامه‌هاي كشور، محتواي سند جايگاه جهاد دانشگاهي نيز حسب نياز مورد بررسي و بازنگري قرار مي‌گيرد.

- سند جايگاه جهاد دانشگاهي در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در يكصد و يكمين جلسه مورخ 4/4/86 به تصويب هيات امناء رسيد.

 

سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1111
دیروز1101
هفتگی2212
ماهیانه20687
کل855575
Joomla visitor tracking and live stats