ورود به سایت

نمودار جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبائي


 

..................................................................................................................................

پست های مصوب جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

1 ـ‌ حوزه ریاست :

 

                 (1)                   1 -‌ رئیس جهاد دانشگاهی واحد

                 (2)                   2 ـ‌ مدیر دفتر رئیس

                 (3)                   3 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

              (114)                  4ـ کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات (04/05/1394)

 

 سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه واحد علامه طباطبایی

              (122)                  1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه واحد علامه طباطبایی (07/11/1396)

              (123)                  2- کارشناس آموزش های اشتغال و کارآفرینی (07/11/1396)

 

اداره روابط عمومی

                 (4)                   1 ـ‌ مدیر اداره روابط عمومی

                 (5)                   2 ـ‌ متصدی ارتباطات و اطلاع‏رسانی

                 (6)                   3 ـ‌ متصدی برگزاری مراسم و تبلیغات

 

 اداره حراست

              (113)                  1ـ مدیر اداره حراست

 

2 ـ‌ معاونت  پژوهشی :

 

               (21)                   1 ـ‌ معاون  پژوهشی

               (22)                   2 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

 

               (23)                   3 ـ‌ مدیر اداره برنامه ‏ریزی و توسعه

               (24)                   4 ـ‌ مسئول قسمت برنامه ‏ریزی تحقیقات

 

               (25)                   5 ـ‌ مدیراداره اجرائی

               (26)                   6 ـ‌ مسئول قسمت پیگیری طرحها

               (27)                   7 ـ‌ حذف (29/06/1394) (عنوان قبلی: مدیر مرکز خدمات تخصصی افکار سنجی)

 

مرکز خدمات تخصصی بین المللی ایران شناسی

               (80)                   8 - مدیر مرکز خدمات تخصصی بین المللی ایران شناسی

               (81)                   9 - کارشناس ایران شناسی

               (82)                   10 - کارشناس امور بین‌الملل

 

               (83)                   11 - حذف (1/5/1392)

               (84)                   12 - حذف (1/5/1392)

               (85)                   13 - حذف (1/5/1392)

               (86)                   14 - حذف (1/5/1392)

 

فعالیت پژوهشی مسائل اجتماعی

             (1001)                   1 - عضو هیات علمی (05/02/1395)

             (1002)                   2 - عضو هیات علمی (05/02/1395)

 

فعالیت در زمینه فرهنگ و ارتباطات

             (1003)                   1 - عضو هیات علمی (24/06/1397)

             (1004)                   2 - عضو هیات علمی (24/06/1397)

 

توضیحات:‌

1- تبدیل موافقت اصولی به قطعی و یا انحلال و حذف گروه پژوهشی از تشکیلات بدلیل عدم احراز شرایط لازم،  بر اساس اعلام شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی صورت خواهد گرفت.

2- استخدام نیروی رسمی جدید و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء به رسمی در گروه پژوهشی منوط به موافقت قطعی است.

 

3 ـ‌ معاونت فرهنگی:

 

               (28)                   1 ـ‌ معاون  فرهنگی

               (29)                   2 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

 

               (30)                   3 ـ‌ مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

               (31)                   4 ـ‌ کارشناس نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

 

               (32)                   5 ـ‌ مدیر اداره فعالیتهای دینی ، هنری و ادبی

               (33)                  6 ـ‌ مسئول کانون فعالیتهای قرآنی و معارف اسلامی

               (34)                  7 ـ‌ کارشناس الهیأت و معارف اسلامی

               (35)                  8 ـ‌ مسئول کانون فعالیتهای هنری

               (36)                  9 ـ‌ کارشناس امور هنری

               (37)                 10 ـ‌ مسئول کانون فعالیتهای ادبی و کتابخوانی

               (38)                 11 ـ‌ کارشناس ادبیات

 

               (39)                 12 ـ مدیر اداره فعالیتهای فوق برنامه

               (40)                 13 ـ‌ مسئول کانون فعالیتهای گردشگری و ورزشهای طبیعی

               (41)                 14 ـ‌ کارشناس تربیت بدنی

               (42)                 15 ـ مسئول کانون فعالیتهای سمعی و بصری

               (43)                 16 ـ‌ کارشناس سمعی و بصری

               (44)                 17 ـ‌ کارشناس امور صوتی

               (45)                 18 ـ  مسئول کانون برگزاری مراسم و مجامع

               (46)                 19 ـ‌ کمک کارشناس

 

               (68)                 20 - مدیر اجرایی شعبه انتشارات

               (69)                 21 - کارشناس توزیع و بازاریابی

               (70)                 22 - متصدی انبار و حمل و نقل

               (71)                 23 - کارشناس امور چاپ و نشر

               (72)                 24 - کاردان امور مالی و کارپردازی

               (73)                 25 - متصدی امور فروشگاه‌ها

 

4 ـ‌ معاونت آموزشی :

 

               (47)                   1 ـ‌ معاون  آموزشی

               (48)                   2 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

 

               (49)                   3 ـ‌ مدیر اداره آموزش ، برنامه ‏ریزی و نظارت

 

               (50)                   4 ـ‌ مدیر اداره اجرائی و هماهنگی

 

               (51)                   5 ـ‌ مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1

               (52)                   6 ـ‌ متصدی پذیرش و ثبت ‏نام

               (53)                   7 ـ مسئول گروه آموزشی

               (54)                   8 ـ  ”حذف“

               (55)                   9 ـ‌ ”حذف“

               (56)                   10 ـ‌کتابدار

               (57)                   11 ـ‌ متصدی امور دفتری

               (58)                   12 ـ‌ ”حذف“

                (74)                   13- متصدی امور عمومی

               (75)                   14- متصدی امتحانات و صدور گواهینامه

               (76)                   15- کارشناس کارگاه کامپیوتر

               (77)                   16- کارشناس گروه آموزشی کامپیوتر

               (78)                   17- کارشناس گروه آموزشی زبانهای خارجی

               (79)                   18- کارشناس گروه آموزشی علوم انسانی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شهرستان شهریار

              (115)                   1 ـ‌ مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شهرستان شهریار (04/05/1394)

              (116)                   2 ـ‌ متصدی ثبت‏ نام (04/05/1394)

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت صالحیه

              (119)                   1 ـ‌ مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت صالحیه (08/15/1396)

              (120)                   2 ـ‌ کارشناس خدمات آموزشی (08/15/1396)

              (121)                   3 ـ‌ متصدی ثبت‏ نام (08/15/1396)

 

توضیحات : رده مسئول گروه آموزشی همتراز مسئول قسمت می‌باشد.

 

5 ـ معاونت پشتیبانی :

 

               (59)                   1 ـ‌ معاون پشتیبانی

 

               (60)                   2 ـ‌ مدیر اداره امور اداری و عمومی

               (61)                   3 ـ‌ متصدی خدمات اداری

               (62)                   4 ـ‌ متصدی خدمات عمومی

               (63)                   5 ـ‌ راننده

               (64)                   6 ـ خدمتگزار

              (117)                  7 ـ متصدی اطلاعات و نگهبانی (05/11/1395)

              (118)                  8 ـ متصدی اطلاعات و نگهبانی (05/11/1395)

 

               (65)                   9 ـ‌ مدیر اداره امور مالی

               (66)                   10ـ‌ حسابدار (متصدی دفترداری و تنظیم حسابها)

               (67)                   11 ـ‌ حسابدار (متصدی دریافت و پرداخت)

 

6- مرکز آموزش عالی ‌علمی ـ کاربردی شعبه تهران 3 (صفادشت): (انتقال از البرز: 17/12/1393)

 

             (87)                   1- رئیس شعبه (هیات علمی / کارشناس)

             (88)                   2- معاون شعبه (هیات علمی / کارشناس)

             (89)                   3- متصدی امور دفتری

             (90)                   4- کارشناس نظارت و امور مدرسان

             (91)                   5- مدیر امور آموزشی و پژوهشی (کارشناس)

             (92)                   6- متصدی امور دفتری

             (93)                   7- کارشناس امور دانش آموختگان

             (94)                   8- کارشناس امور ثبت نام و مشمولین

             (95)                   9- کارشناس آموزش

             (96)                   10- کمک کارشناس و متصدی امور رایانه

             (97)                   11- کارشناس امور پژوهشی  اطلاع رسانی و کتابخانه

             (98)                   12- حسابدار

             (99)                   13- حسابدار

           (100)                   14- متصدی امور اداری و عمومی

           (101)                   15- مدیر امور دانشجویی و فرهنگی(کارشناس)

           (102)                   16- کارشناس انجمن های علمی و طرحهای اشتغالزا

           (103)                   17- کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی و مشاوره

           (104)                   18- مدیر گروه آموزشی کامپیوتر و فناوری (کارشناس)

           (105)                   19- عضو هیات علمی

           (106)                   20- کارشناس کارگاه و آزمایشگاه

           (107)                   21- مدیر گروه آموزشی امور مالی – اداری و بازرگانی (کارشناس)

           (108)                   22- عضو هیات علمی

           (109)                   23- مدیر گروه آموزشی حقوق (کارشناس)

           (110)                   24- عضو هیات علمی

           (111)                   25- مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی (کارشناس)

           (112)                   26- مدیر گروه آموزشی خدمات فرهنگی (کارشناس)

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز10
دیروز1111
هفتگی2222
ماهیانه20697
کل855585
Joomla visitor tracking and live stats