ورود به سایت

نمودار سازمانی پژوهشكده علوم بهداشتي

 .................................................................................................................................

پست های مصوب پژوهشكده علوم بهداشتي

1 ـ‌ حوزه رياست :

   

  (1)     1 ـ‌ رئيس پژوهشكده

  (2)     2 ـ‌ مسئول دفتر

  (3)     3 ـ‌ ماشين نويس

  (85)   4 ـ‌ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

  (4)     5 ـ‌ مديراداره روابط عمومي و حوزه رياست

  (5)     6 ـ‌ كارشناس روابط عمومي

  (6)     7 ـ‌ كمك كارشناس

 

 (80)     8ـ‌ مدير اداره حراست

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشي و آموزشي :

   

  (7)     1 ـ‌ معاون پژوهشي و آموزشي

  (8)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

  (9)     3 ‌ـ مدير اداره نشريات علمي

(10)     4 ـ‌ متصدي امور دفتري

(11)     5 ـ‌ كارشناس تهيه و تدوين

(12)     6 ـ‌ كاردان فني

 

(13)     7 ـ‌ مدير اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

(14)     8 ـ‌ كارشناس برنامه ريزي آموزشي

(15)     9 ‌ـ كارشناس برگزاري دوره هاي تخصصي

(16)     10 ‌ـ كارشناس امور آموزشي

(17)     11 ـ‌ كارشناس امور آموزشي

(18)     12 ـ كمك كارشناس

 

(19)     13 ـ‌ مدير اداره اطلاع رساني و كتابخانه

(20)     14 ـ‌ كارشناس اطلاع رساني

(21)     15 ـ‌ كارشناس اسناد و مدارك علمي

(22)     16 ‌ـ كتابدار

 

(23)     17 ـ‌ مدير اداره امور پژوهشي

(24)     18 ـ كارشناس برنامه ريزي پژوهشي

(25)     19 ـ‌ كارشناس امور پژوهشي

(26)     20 ـ كارشناس بررسي و پيگيري طرحها

(27)     21 ‌ـ كارشناس امور پژوهشي

(28)     22 ـ‌ كمك كارشناس

 

3 ـ‌ معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي :

   

(29)     1 ـ‌ معاون پشتيباني  و خدمات تخصصي

(30)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

(31)     3  ‌ـ مدير اداره امور مالي

(32)     4 ـ‌ حسابدار

(33)     5 ـ‌ حسابدار

(34)     6 ـ‌ جمعدار اموال

 

(35)     7 ـ‌ مدير اداره امور اداري و عمومي

(36)     8 ـ‌ متصدي كارگزيني

(37)     9 ـ‌ متصدي دبيرخانه و تكثير

(38)     10 ـ‌ متصدي خدمات عمومي

(39)     11 ‌ـ خدمتگزار

(40)     12 ـ‌ متصدي اطلاعات و نگهباني

 

(41)     13 ـ‌ مدير اداره خدمات تخصصي

(42)     14 ـ‌ كارشناس

(43)     15 ـ‌ كارشناس

(44)     16 ‌ـ كارشناس

(45)     17 ـ‌ كمك كارشناس

 

4 ـ‌ گروه پژوهشي ارتقاي سلامت (تغيير عنوان از گروه پژوهشي بهداشت خانواده) :

 

(46)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي ارتقاي سلامت (تغيير عنوان از مدير گروه پژوهشي بهداشت خانواده - 09/08/1394)

(47)     2 ـ‌ عضو هيأت علمي

(48)     3 ـ‌ عضو هيأت علمي

(49)     4 ـ‌ عضو هيأت علمي

(50)     5 ـ‌ عضو هيأت علمي

(51)     6 ـ‌ كارشناس

(52)     7 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

5 ـ‌ گروه پژوهشي  مديريت خدمات بهداشتي و درماني :

 

(53)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

(54)     2 ـ‌ عضو هيأت علمي

(55)     3 ـ‌ عضو هيأت علمي

(56)     4 ـ‌ عضو هيأت علمي

(57)     5 ـ‌ عضو هيأت علمي

(58)     6 ـ‌ كارشناس

(59)     7 ـ متصدي امور دفتري  و تايپ

 

6 ـ‌ گروه پژوهشي  آموزش و ارتقاي سلامت:

 

(60)     1 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:مدير گروه پژوهشي آموزش و ارتقاي سلامت)

(61)     2 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

(62)     3 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

(63)     4 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

(64)     5 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

(65)     6 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:كارشناس)

(66)     7 ـ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلي:متصدي امور دفتري و تايپ)

 

7- مركز خدمات تخصصي پايش :

 

(67)     1- مدير مركز خدمات تخصصي پايش

(68)     2- عضو هيأت علمي

(69)     3- كارشناس پيرا پزشكي

(70)     4- كارشناس بهداشت

(71)     5- كمك كارشناس بهداشت

(72)     6- متصدي امور دفتري    

 

8-  گروه پژوهشي سلامت جامعه:

 

(73)     1- مدير گروه پژوهشي سلامت جامعه (تغییر عنوان از: مدير گروه پژوهشي سلامت روان - 17/07/1396)

(74)     2- عضو هيأت علمي

(75)     3- عضو هيأت علمي

(76)     4- عضو هيأت علمي

(77)     5- عضو هيأت علمي

(78)     6- كارشناس بهداشت

(79)     7- متصدي امور دفتري و تايپ

 

9- مركز خدمات تخصصي برنامه ريزي:

 

(81)     1- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: مدير مركز خدمات تخصصي برنامه ريزي )

(82)     2- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: كارشناس مديريت )

(83)     3- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: كارشناس بهداشت )

(84)     4- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: كارشناس برنامه ريزي )

 

10- مركز خدمات تخصصي داده پردازي سلامت :

 

(86)     1- مدير مركز خدمات تخصصي داده پردازي سلامت (09/08/1394)

(87)     2- كارشناس اپيدميولوژي (09/08/1394)

(88)     3- كارشناس بهداشت (09/08/1394)

(89)     4- كارشناس امور پژوهشي (09/08/1394)

(90)     5- متصدي امور دفتري و تايپ (09/08/1394)   

 

توضيحات :‌

1 ـ‌ تبديل موافقت اصولي، ‌به قطعي و يا انحلال و حذف گروه پژوهشي از تشكيلات بدليل عدم احراز شرايط لازم، ‌بر اساس اعلام شوراي نظارت بر گسترش تشكيلات پژوهشي صورت خواهد گرفت.

2 ـ‌ استخدام نيروي رسمي جديد و تبديل وضعيت استخدامي اعضاء‌ به رسمي در گروه پژوهشي منوط به اخذ موافقت قطعي است.

 

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز4
دیروز1111
هفتگی2216
ماهیانه20691
کل855579
Joomla visitor tracking and live stats