ورود به سایت

نمودار پژوهشكده گياهان داروئي

سايت پژوهشكده گياهان دارويي

..................................................................................................................................

سازمان پژوهشكده گياهان داروئي

1 ـ‌ حوزه رياست :

 

  (1)     1 ـ‌ رئيس پژوهشكده

  (2)     2 ـ‌ مسئول دفتر

  (3)     3 ـ‌ ماشين نويس

 (89)    4 ـ‌ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

  (4)     4 ـ‌ مديراداره روابط عمومي و حوزه رياست

  (5)     5 ـ‌ كارشناس روابط عمومي

 

 (81)    6- مدير اداره حراست

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشي و آموزشي :  

  

  (6)     1 ـ‌ معاون پژوهشي و آموزشي

  (7)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

  (8)     3 ‌ـ مدير اداره نشريات علمي

  (9)     4 ـ‌ متصدي امور دفتري

(10)     5 ـ‌ كارشناس تهيه و تدوين

(11)     6 ـ‌ كاردان فني

 

(12)     7 ـ‌ مدير اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

(13)     8 ـ‌ كارشناس برنامه ريزي آموزشي

(14)     9 ‌ـ كارشناس برگزاري دوره هاي تخصصي

(15)     10 ‌ـ كارشناس امور آموزشي

(16)     11 ـ كمك كارشناس

 

(17)     12 ـ‌ مدير اداره اطلاع رساني و كتابخانه

(18)     13 ـ‌ كارشناس اطلاع رساني

(19)     14 ـ‌ كارشناس اسناد و مدارك علمي

(20)     15 ‌ـ كتابدار

 

(21)     16 ـ‌ مدير اداره امور پژوهشي

(22)     17 ـ كارشناس بررسي و پيگيري طرحها

(23)     18 ـ‌ كارشناس امور پژوهشي

(24)     19 ـ كارشناس تحصيلات تكميلي

(25)     20 ‌ـ كمك كارشناس

 

3 ـ‌ معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي:

   

(26)     1 ـ‌ معاون پشتيباني  و خدمات تخصصي

(27)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

(28)     3  ‌ـ مدير اداره امور مالي

(29)     4 ـ‌ حسابدار

(30)     5 ـ‌ حسابدار

(31)     6 ـ‌ جمعدار اموال

 

(32)     7 ـ‌ مدير اداره امور اداري و عمومي

(33)     8 ـ‌ متصدي كارگزيني

(34)     9 ـ‌ متصدي دبيرخانه و تكثير

(35)     10 ـ‌ متصدي خدمات عمومي

(36)     11 ‌ـ خدمتگزار

(37)     12 ـ‌ متصدي اطلاعات و نگهباني

 

(38)     13 ـ‌ مدير اداره خدمات تخصصي

(39)     14 ـ‌ كارشناس خدمات تخصصي

(40)     15 ـ‌ كارشناس خدمات تخصصي

(41)     16 ‌ـ کارشناس فناوری اطلاعات ( تغییر عنوان از: كارشناس خدمات تخصصي- 16/08/1396)

(42)     17 ـ‌ كمك كارشناس

(82)     18 ـ‌ انباردار

(83)     19 ـ‌ كارپرداز

 

4 ـ‌ گروه پژوهشي كشت و توسعه گياهان دارويي :

   

(43)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي كشت و توسعه گياهان داروئي

(44)     2 ـ‌ عضو هيأت علمي

(45)     3 ـ‌ عضو هيأت علمي

(46)     4 ـ‌ عضو هيأت علمي

(47)     5 ـ‌ عضو هيأت علمي

(48)     6 ـ‌ كارشناس كشاورزي

(49)     7 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

(84)     8 ـ مسئول هرباريوم گياهان دارويي (كارشناس) (22/3/1392)

(85)     9 ـ‌ عضو هيأت علمي (13/6/1392)

(86)     10 ـ‌ عضو هيأت علمي (13/6/1392)

(87)     11 ـ‌ عضو هيأت علمي (13/6/1392)

(88)     12 ـ‌ عضو هيأت علمي (13/6/1392)

 

توضيحات: رده مسئوليت پست "مسئول هرباريوم گياهان دارويي" در حد مسئول قسمت مي باشد.

 

5 ـ‌ گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازي :

   

(50)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازي

(51)     2 ـ‌ عضو هيأت علمي

(52)     3 ـ‌ عضو هيأت علمي

(53)     4 ـ‌ عضو هيأت علمي

(54)     5 ـ‌ عضو هيأت علمي

(55)     6 ـ‌ كارشناس

(56)     7 ـ متصدي امور دفتري  و تايپ

 

6 ـ‌ گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب كاربردي :

  

(57)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب كاربردي

(58)     2 ـ‌ عضو هيأت علمي

(59)     3 ـ‌ عضو هيأت علمي

(60)     4 ـ‌ عضو هيأت علمي

(61)     5 ـ‌ عضو هيأت علمي

(62)     6 ـ‌ كارشناس كشاورزي

(63)     7 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

7- گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گياهان دارويي :

 

(64)     1- مير گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گياهان دارويي(عضو هيات علمي)(14/12/1391)

(65)     2- عضو هيات علمي (14/12/1391)

(66)     3- عضو هيات علمي (14/12/1391)

(67)     4- عضو هيات علمي (14/12/1391)

(68)     5- عضو هيات علمي (14/12/1391)

(69)     6- كارشناس كشاورزي (14/12/1391)

(70)     7- متصدي امور دفتري و تايپ (14/12/1391)

 

8- مركز خدمات تخصصي توليد فرآورده‌هاي دارويي و معطر گياهي :

 

(71)     1- مدير مركز خدمات تخصصي توليد فرآورده‌هاي دارويي و معطر گياهي

(72)     2- مسئول فني

(73)     3- كارشناس توليد

(74)     4- كارشناس كشاورزي

(75)     5- كارشناس كشاورزي

(76)     6- كارشناس بازرگاني

(77)     7- كارشناس آزمايشگاه

(78)     8- كارشناس آزمايشگاه

(79)     9- تكنسين فني

(80)     10- متصدي امور دفتري و تايپ

 

9- مركز خدمات تخصصي توليد و تكثير گياهان گياهي :

 

(90)     1- مدير مركز خدمات تخصصي توليد و تكثير گياهان گياهي (24/01/1395)

(91)     2- كارشناس كشاورزي (24/01/1395)

(92)     3- كارشناس كشاورزي (24/01/1395)

 

10 ـ‌ مركز خدمات تخصصي آناليز و فرآوری گیاهان دارویی:

  

(93)     1- مدير مركز خدمات تخصصي آناليز و فرآوری گیاهان دارویی (03/07/1395)

(94)     2- كارشناس شيمي (03/07/1395)

(95)     3- كارشناس زیست شناسی (03/07/1395)

 

 

سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز941
دیروز1101
هفتگی2042
ماهیانه13307
کل772570
Joomla visitor tracking and live stats