ورود به سایت

نمودار سازمانی سازمان جهاد دانشگاهي یزد

..................................................................................................................................

پست های مصوب سازمان جهاد دانشگاهي یزد

رياست :

  

     (101)       1 ـ‌ رئيس سازمان

 

دفتر حوزه ریاست

     (1101)       2 ـ‌ مدير دفتر حوزه ریاست

     (1102)       3ـ متصدي امور دفتري

 

اداره روابط عمومي

     (1201)       1 ـ  مدير اداره روابط عمومي

     (1202)       2- کارشناس روابط عمومی

 

  اداره حراست

   (1301)      1- مدير اداره حراست

   (1302)      2 ‌کارشناس حراست

   (1303)      3- متصدی امور دفتری

 

اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1401)      1- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1402)      2- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 (1501)      1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 (1502)      2- كارشناس آموزشهاي اشتغال و كارآفريني

 (1503)      3- کارشناس اطلاع رسانی

 (1504)      4-كارشناس پژوهشي اشتغال

 

 پژوهش و فنآوری :

 

  (201)          1 ـ‌ معاون پژوهش و فناوری

  (202)          2 ـ متصدی امور دفتری

  (203)          3 ـ كارشناس امور پژوهشی

 

  گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2101)         1ـ‌ مدير گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2102)         2 ـ كارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 

اداره برنامه ریزی و توسعه

 (2201)         1ـ  مدير اداره برنامه‏ ريزي و توسعه

 (2202)         2ـ  كارشناس برنامه ‏ريزي و توسعه پژوهشی

 (2203)         3ـ‌ مسئول قسمت برنامه‏ ريزي تحقيقات

 

اداره اجرائي

 (2301)         1 ـ‌ مدير اداره اجرائي

 (2302)         2 ـ‌ كارشناس امور طرح های پژوهشی

 (2303)         3 ـ‌ كارشناس امور پژوهشی

 (2304)         4 ـ‌ كارشناس امور پژوهشی

 (2305)         5 ـ‌ مسئول قسمت پيگيري طرح ها

 

مركز خدمات تخصصي تشخیص طبی

 (281001)         1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي تشخیص طبی

 (281002)         2ـ‌ کارشناس علوم آزمایشگاهی

 (281003)         3ـ‌ کارشناس علوم آزمایشگاهی

 (281004)         4ـ کارشناس علوم آزمایشگاهی

 (281005)         5ـ‌ کارشناس علوم آزمایشگاهی

 (281006)         6ـ‌ کاردان علوم آزمایشگاهی

 (281007)         7ـ‌ مسئول فنی آزمایشگاه

 (281008)         8ـ‌ متصدی پذیرش

 

مركز خدمات تخصصي خاک و مصالح ساختمانی

 (282001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي خاک و مصالح ساختمانی

 (282002)        2ـ‌ متصدي امور دفتري

 (282003)        3ـ‌ مسئول فنی آزمایشگاه (خاک و مصالح ساختمانی)

 (282004)        4ـ کارشناس امور کیفی

 (282005)        5ـ‌ کارشناس امور آزمایشگاه مصالح

(282006)         6- تكنسين فني آزمايشگاه بتن و سيمان

(282007)         7- تكنسين فني آزمايشگاه بتن و ماسه

(282008)         8- تكنسين فني آزمايشگاه آسفالت و قير

(282009)         9- تكنسين فني آزمايشگاه كاشي، سراميك و آجر

(2820010)       10- تكنسين فني آزمايشگاه مكانيك خاك

(2820011)       11- تكنسين فني آزمايشگاه عمران

 

مركز خدمات تخصصي مطالعات اجتماعی

 (283001)          1 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي مطالعات اجتماعی

 (283002)          2ـ‌ کارشناس علوم اجتماعی

 (283003)          3ـ‌ کارشناس علوم اجتماعی

 

مركز خدمات تخصصي محیط زیست و آلودگی محیطی

 (284001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي محیط زیست و آلودگی محیطی

 (284002)        2ـ‌ كارشناس کشاورزی و منابع طبیعی

 (284003)        3ـ كارشناس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 مركز خدمات تخصصي گیاهان دارویی و صنعتی مقاوم به خشکی

 (285001)          1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي گیاهان دارویی و صنعتی مقاوم به خشکی

 (285002)          2ـ‌ كارشناس کشاورزی

 (285003)          3ـ‌ كارشناس کشاورزی

 (285004)          4ـ كارشناس کشاورزی

 

فرهنگي :

 

(301)            1- معاون فرهنگي

(302)            2- متصدی امور دفتری

(303)            3- کارشناس امور فراهنگی

 

 گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3101)          1- مدير گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3102)          2- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

 

اداره اجرایی و هماهنگی

(3201)          1- مدير اداره اجرایی و هماهنگی

(3202)          2- كارشناس امورفرهنگي

(3203)          3- كارشناس امورفرهنگي

(3204)          4- كارشناس امورفرهنگي

(3205)          5- كارشناس امورفرهنگي

 

 مرکز افکارسنجی شعبه یزد

(4001)          1- مدير اجرايي مركز افكارسنجي شعبه یزد

(4002)          2- كارشناس پرسشگري و داده‌پردازي

(4003)          3- كارشناس ارتباطات و اطلاع‌رساني

 

مرکز طراحی و تولید محصولات فرهنگی - هنری

(34101)        1- مدير مرکز طراحی و تولید محصولات فرهنگی - هنری

(34102)        2- كارشناس امور هنری

 

مرکز قرآنی معراج

(34201)        1- مدير مرکز فعالیت های قرآنی معراج

(34202)        2- كارشناس امور فرهنگی

 

آموزشي :

 

(401)           1- معاون آموزشي

(402)           2- متصدی امور دفتری

(403)           3- کارشناس امور آموزشی

 

 اداره اجرايي و هماهنگي

(4101)         1- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

(4102)         2- مسئول قسمت خدمات آموزشي

(4103)         3- كارشناس خدمات آموزشي

(4104)         4- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

(4105)         5- كارشناس امورآموزشي

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4201)         1- مدير اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4202)         2- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

(4203)         3- كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

(4204)         4- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

(4205)         5- كارشناس نظارت و ارزيابي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

(46101)       1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

(46102)       2- متصدي ثبت‌نام

(46103)       3- كارشناس خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره2

(46201)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2

(46202)      2- متصدي ثبت‌نام

(46203)      3- كارشناس خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره3

(46301)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 3

(46302)      2- متصدي ثبت‌نام

(46303)      3- كارشناس خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره4

(46401)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 4

(46402)      2- متصدي ثبت‌نام

(46403)      3- كارشناس خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره5

(46501)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 5

(46502)      2- متصدي ثبت‌نام

(46503)      3- كارشناس خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره6 (اردکان)

(46601)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 6  (اردکان)

(46602)      2- متصدي ثبت‌نام

(46603)      3- كارشناس خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 7 (میبد)

(46701)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 7  (میبد)

(46702)      2- متصدي ثبت‌نام

(46703)      3- كارشناس خدمات آموزشي

 

پشتيباني :

 

(501)           1- معاون پشتيباني

(502)           2- متصدی امور دفتری

 

اداره فنآوری اطلاعات

(5101)        1- مدیر اداره فناوری اطلاعات

(5102)        2- کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره حقوقی و قراردادها

(5201)        1- مدير اداره حقوقی و قراردادها

(5202)        2- کارشناس امور حقوقی

 

اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5301)       1- مدیر اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5302)       2- کارشناس فنی و عمران

 

اداره منابع انسانی و امور اداری

(5401)       1- مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری

(5402)       2- مسئول قسمت كارگزيني و رفاه

(5403)       3- كارگزين

(5404)       4- کارشناس امور رفاهی

(5405)       5- متصدي دبيرخانه

(5406)       6- مسئول قسمت خدمات عمومی

(5407)       7- راننده

(5408)       8- خدمتگزار

(5409)       9- خدمتگزار

(54010)     10- خدمتگزار

(54011)     11- تلفنچی

(54012)     12- متصدی تاسیسات

(54013)     13- نگهبان

(54014)     14- نگهبان

(54015)     15- مسئول قسمت منابع انسانی

(54016)     16- کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 اداره امور مالي

(5501)       1- مدير اداره امور مالي

(5502)       2- مسئول قسمت حسابداری

(5503)       3- حسابدار

(5504)       4- حسابدار

(5505)       5- مسئول قسمت خدمات مالی

(5506)       6- جمعدار اموال

(5507)       7- کارپرداز

(5508)       8- انباردار

 

مركز رشد گیاهان دارویی یزد :

 

رياست

(901)      1- رئيس مركز رشد گیاهان دارویی یزد

 

دفتر رئیس

(9101)    1- مدیر دفتر رئیس

 

معاونت فنآوري

(9301)    1- معاون فنآوري

(9302)    2- كارشناس پذيرش و ارزيابي واحدهاي فناور

(9303)    3- كارشناس امور آموزشی

 

پژوهشکده مواد نوین سرامیکی :

 

(601)      1- رئيس پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

(602)      2- مسئول دفتر

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

(6101)    1- معاون آموزشی و پژوهشی

(6102)    2- كارشناس امور پژوهشی

(6103)    3- كارشناس خدمات آموزشی

 

گروه پژوهشي سرامیک صنعتی

 (26101)         1ـ‌ مدير گروه پژوهشي سرامیک صنعتی

 (26102)         2ـ‌ عضو هيأت علمي

 (26103)         3ـ‌ عضو هيأت علمي

 (26104)         4 ‌ـ عضو هيأت علمي

 (26105)         5ـ‌ كارشناس سرامیک

 

گروه پژوهشي نانو مواد سرامیکی

(26201)         1- مدير گروه پژوهشي نانو مواد سرامیکی

(26202)         2- عضو هيات علمي

(26203)         3- عضو هيات علمي

(26204)         4- عضو هيات علمي

(26205)         5- كارشناس نانو مواد

 

گروه پژوهشي بیو مواد سرامیکی

(26301)         1- مدير گروه پژوهشي بیو مواد سرامیکی

(26302)         2- عضو هيات علمي

(26303)         3- عضو هيات علمي

(26304)         4- عضو هيات علمي

(26305)         5- كارشناس بیو مواد

 

مركز خدمات تخصصي سرامیک

 (6801)         1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي سرامیک (21/09/1396)

 (6802)         2ـ‌ کارشناس کنترل کیفیت (21/09/1396)

 (6803)         3ـ‌ کارشناس تولید (21/09/1396)

 (6804)         4ـ کارشناس تولید (21/09/1396)

 (6805)         5ـ‌ تکنسین تولید (21/09/1396)

 (6806)         6ـ‌ تکنسین تولید (21/09/1396)

 (6807)         7ـ‌ متصدی امور دفتری (21/09/1396)

 (6808)         8ـ‌ کارشناس بازرگانی (21/09/1396)

 

توضيحات :

 1 ـ رده مسئولیت معاونان سازمان در حد رئیس واحد است.

 2 ـ رده مسئولیت رئیس پژوهشکده در حد رئیس واحد است.

 3 ـ رده مسئولیت مدیر شعبه سازمان تجاری سازی در حد معاون مدیر کل است.

 

 
شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز125
دیروز546
هفتگی5193
ماهیانه22349
کل741440
Joomla visitor tracking and live stats