ورود به سایت

نمودار سازمانی سازمان جهاد دانشگاهي صنعتی شریف

..................................................................................................................................

پست های مصوب سازمان جهاد دانشگاهي صنعتی شریف

رياست :

  

     (101)       1 ـ‌ رئيس سازمان

 

دفتر حوزه ریاست

     (1101)       2 ـ‌ مدير دفتر حوزه ریاست

     (1102)       3ـ متصدي امور دفتري

 

اداره روابط عمومي

     (1201)       1 ـ  مدير اداره روابط عمومي

     (1202)       2ـ متصدي امور دفتري

     (1203)       3ـ مسئول قسمت ارتباطلات و اطلاع رسانی

     (1204)       4- کارشناس روابط عمومی

     (1205)       5ـ مسئول قسمت مراسم و تبلیغات

     (1206)       6 ـ كمك كارشناس روابط عمومی

 

  اداره حراست

   (1301)      1- مدير اداره حراست

   (1302)      2 ‌کارشناس حراست

 

اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1401)      1- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1402)      2- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1403)      3- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

 

 پژوهش و فنآوری :

 

  (201)          1 ـ‌ معاون پژوهش و فناوری

  (202)          2 ـ مسئول دفتر

  (203)          3ـ متصدي امور دفتري

 

  گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2101)         1ـ‌ مدير گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2102)         2ـ متصدي امور دفتري

 (2103)         3ـ‌ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2104)         4 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2105)         5 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2106)         6 ـ کمک كارشناس امور پژوهشی

 

اداره برنامه ریزی و توسعه

 (2201)         1ـ  مدير اداره برنامه‏ ريزي و توسعه

 (2202)         2ـ  كارشناس برنامه‏ ريزي و توسعه

 (2203)         3ـ‌ كارشناس برنامه‏ ريزي و توسعه

 

اداره اجرائي

 (2301)         1 ـ‌ مدير اداره اجرائي

 (2302)         2ـ متصدي امور دفتري

 (2303)         3 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2304)         4 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2305)         5 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2306)         6 ـ‌ مسئول قسمت امور طرح ها و قراردادهای پژوهشی

 (2307)         7 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2308)         8 ـ کمک كارشناس امور پژوهشی

 

اداره نشریات علمی و تخصصی

 (2401)         1 ـ‌ مدير اداره نشریات علمی تخصصی

 (2402)         2ـ متصدي امور دفتري

 (2403)         3 ـ‌ کارشناس امور انتشارات

 (2404)         4 ـ‌ کمک کارشناس امور انتشارات

 

گروه پژوهشي فناوری خلاء

(26101)        1ـ‌ مدير گروه پژوهشي فنآوري خلاء

(26102)        2ـ متصدي امور دفتري و تايپ

(26103)        3ـ عضو هيأت علمي

(26104)        4ـ عضو هيأت علمي

(26105)        5ـ عضو هيأت علمي

(26106)        6ـ‌ كارشناس برق

(26107)        7ـ‌ تكنسين برق

(26108)        8- عضو هيات علمي

(26109)        9- كارشناس فيزيك كاربردي

(261010)      10- كارشناس فيزيك كاربردي

(261011)      11- تكنسين فيزيك كاربردي

 

گروه پژوهشي فناوري اطلاعات 

(26201)          1- مدير گروه پژوهشي فناوري اطلاعات

(26202)          2- متصدي امور دفتري

(26203)          3- عضو هيات علمي

(26204)          4- عضو هيات علمي

(26205)          5- عضو هيات علمي

(26206)          6- عضو هيات علمي

(26207)          7- كارشناس فنآوري اطلاعات

(26208)          8- كارشناس فنآوي اطلاعات

 

مركز خدمات تخصصي مهندسي اپتيك

(281001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي مهندسي اپتيك

(281002)        2ـ  متصدي امور دفتري

(281003)        3ـ اپراتور كامپيوتر

(281004)        4ـ‌ كارپرداز فني

(281005)        5ـ‌ كارشناس اپتيك

(281006)        6ـ‌ كارشناس اپتيك

(281007)        7ـ‌ كارشناس اپتيك

(281008)        8ـ‌ تكنسين اپتيك

(281009)        9ـ‌ تكنسين اپتيك

(2810010)      10ـ‌ تكنسين اپتيك

(2810011)      11ـ‌ سرپرست كارگاه ساخت اپتيكي

(2810012)      12 ‌ـ كارشناس اپتيك

(2810013)      13ـ‌ تكنسين اپتيك

(2810014)      14ـ سرپرست كارگاه ماشين ابزار

(2810015)      15ـ‌ كارشناس مكانيك

(2810016)      16ـ‌ تكنسين مكانيك

 

مركز خدمات تخصصي اتوماسيون و ابزار دقيق

(282001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي اتوماسيون و ابزار دقيق

(282002)        2ـ متصدي امور دفتري و تايپ

(282003)        3ـ‌ كارپرداز فني

(282004)        4ـ كارشناس سخت افزار

(282005)        5ـ كارشناس نرم افزار

(282006)        6ـ كارشناس كامپيوتر

(282007)        7ـ‌ كارشناس كامپيوتر

(282008)        8ـ‌ كارشناس اتوماسیون

(282009)        9ـ تكنسين فني برق

(2820010)      10ـ‌ تكنسين فني برق

(2820011)      11ـ‌ تكنسين فني برق

 

مركز خدمات تخصصي ميكروالكترونيك

(283001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي ميكروالكترونيك

(283002)        2ـ متصدي امور دفتري

(283003)        3ـ اپراتور کامپیوتر

(283004)        4ـ کارشناس الکترونیک

(283005)        5ـ کارشناس الکترونیک

(283006)        6ـ‌ تكنسين فني

(283007)        7ـ‌ تكنسين فني

 

مركز خدمات تخصصي فنآوري خلاء بالا

(284001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي فنآوري خلاء بالا

(284002)        2ـ متصدي امور دفتري

(284003)        3ـ‌ كارپرداز فني

(284004)        4ـ‌ كارشناس فيزيك

(284005)        5ـ‌ كارشناس فيزيك

(284006)        6ـ‌ كارشناس برق

(284007)        7ـ‌ تكنسين فني

(284008)        8ـ‌ تكنسين فني

(284009)        9ـ‌ تكنسين فني

 

مركز خدمات تخصصی هوا فضاي فرناس

(285001)        1- مدير مركز خدمات تخصصی هوا فضاي فرناس

(285002)        2- متصدي امور دفتري

(285003)        3- سرپرست قسمت طراحي و تحليل

(285004)        4-كارشناس هوا فضا

(285005)        5-كارشناس هوا فضا

(285006)        6-كارشناس مكانيك

(285007)        7-كارشناس مكانيك

(285008)        8-كارشناس الكترونيك

(285009)        9- سرپرست ساخت و توليد

(2850010)      10-كارشناس مكانيك

(2850011)      11-كارشناس هوا فضا

(2850012)      12-كارشناس مكانيك

(2850013)      13- تكنسين فني مكانيك

(2850014)      14- تكنسين فني ساخت و توليد

(2850015)      15- تكنسين فني ساخت و توليد

(2850016)      16- سرپرست قسمت عمليات و خدمات هوايي

(2850017)      17- كارشناس هوا فضا

(2850018)       18- كارشناس عمران

(2850019)       19- كارشناس خلبان

(2850020)       20- سرپرست برنامه ريزي و تدوين

(2850021)       21- كارشناس صنايع

(2850022)       22- كارشناس مكانيك

(2850023)       23- كارشناس انفورماتيك

(2850024)       24- كارشناس برنامه ريزي

(2850025)       25- سرپرست امور بازرگاني

(2850026)       26- كارشناس بازرگاني

(2850027)       27- كارشناس هوا فضا

(2850028)       28- كارشناس بازرگاني

 

مركز خدمات تخصصي پدافند غيرعامل

(286001)         1- مدير مركز خدمات تخصصي پدافند غيرعامل

(286002)         2- متصدي امور دفتري

(286003)         3- كارشناس فني آزمايش

(286004)         4- كارشناس فني پروژه

(286005)         5- كاردان فني اجرايي

(286006)         6- كاردان فني نقشه كشي

 

مركز خدمات تخصصي  متالورژي

(287001)     1 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي  متالورژي

(287002)     2 ـ متصدي امور دفتري

(287003)     3 ـ‌ كارشناس

(287004)     4 ـ‌ كارشناس

(287005)     5ـ‌ كارشناس

(287006)     6ـ‌ تکنسین

(287007)     7ـ‌ تکنسین

(287008)     8ـ‌ تکنسین

(287009)     9ـ‌ تکنسین

(2870010)     10ـ‌ کارپرداز فنی

(2870011)     11ـ‌ متصدی انبار فنی

(2870012)     12ـ‌ نقشه کش

 

مركز خدمات تخصصي توسعه تكنولوژی

(288001)      1 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي توسعه تكنولوژي

(288002)      2 -‌ متصدي امور دفتري

(288003)      3 ـ كارشناس ارشد

(288004)      4 ـ كارشناس ارشد

(288005)      5 -‌ كارشناس

(288006)      6 -‌ كارشناس

(288007)      7 -‌ كارشناس

(288008)      8 - كاردان

(288009)      9 - كمك كارشناس

(2880010)    10 - كمك كارشناس

(2880011)    11 -‌ كارپرداز فني

 

مركز خدمات تخصصي مهندسي محيط زيست

(289001)      1 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي مهندسي محيط زيست

(289002)      2 -‌ متصدي امور دفتري

(289003)      3 -‌ كارشناس محيط زيست

(289004)      4 ـ كارشناس محيط زيست

(289005)      5 ـ كارشناس شيمي

(289006)      6 -‌ كارشناس شيمي

(289007)      7-‌ كارشناس مهندسي صنايع

(289008)      8-‌ كاردان محيط زيست

(289009)      9- كاردان شيمي

 

مركز خدمات تخصصي کلینیک صنعت

(29001)       1 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي کلینیک صنعت

(29002)       2 - متصدي امور دفتري

(29003)       3 -‌ كارشناس صنایع

(29004)       4 ـ كارشناس صنایع

(29005)       5 ـ كارشناس امور بازرگانی

 

فرهنگي :

 

(301)            1- معاون فرهنگي

(302)            2- مسئول دفتر

(303)            3 - متصدي امور دفتري

 

 گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3101)          1- مدير گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3102)          2- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

 

اداره اجرایی و هماهنگی

(3201)          1- مدير اداره اجرایی و هماهنگی

(3202)          2- كارشناس امورفرهنگي

(3203)          3- مسئول كانون فعاليت هاي قرآني و معارف اسلامي

(3204)          4- كارشناس امورفرهنگي

(3205)          5- مسئول كانون فعاليت هاي هنري و ادبی

(3206)          6- كارشناس امورفرهنگي

(3207)          7- مسئول كانون فعاليت هاي گردشگري ورزش هاي طبيعي

(3208)          8- كارشناس امور فرهنگی

(3209)          9- مسئول كانون برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي

(32010)       10- كارشناس امور فرهنگی

(32011)       11- کمک كارشناس امور فرهنگی

 

آموزشي :

 

(401)           1- معاون آموزشي

(402)           2- مسئول دفتر

(403)           3 - متصدي امور دفتري

 

 اداره اجرايي و هماهنگي

(4101)         1- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

(4102)         2- مسئول قسمت خدمات آموزشي

(4103)         3- کمک كارشناس امورآموزشي

(4104)         4- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

(4105)         5- كارشناس امورآموزشي

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4201)         1- مدير اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4202)         2- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزشی

(4203)         3- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4204)         4- کمک كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4205)         5- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

(4206)         6- كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشی

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

(46101)       1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

(46102)       2- كارشناس خدمات آموزشی

(46103)       3- كارشناس امورآموزشي

(46104)       4- کمک كارشناس امور آموزشی

(46105)       5- کمک كارشناس امور آموزشی

(46106)       6- متصدي ثبت‌نام

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره2

(46201)       1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2

(46202)       2- كارشناس خدمات آموزشی

(46203)       3- مدیر گروه آموزشی

(46204)       4- كارشناس امورآموزشي

(46205)       5- مدیر داخلی

(46206)       6- کمک كارشناس امور آموزشی

(46207)       7- متصدي امور دفتري

(46208)       8- متصدي ثبت‌نام

 

مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه 2  تهران

 (43101)       1- رئيس شعبه

 (43102)       2- معاون شعبه

 (43103)       3- متصدي امور دفتري

 (43104)       4- مدير خدمات آموزشي

 (43105)       5- كارشناس آموزشي

 (43106)       6- كاردان آموزشي

 (43107)       7- كارشناس فارغ التحصيلان

 (43108)       8- كارشناس امور دوره هاي كوتاه مدت و پودماني

 (43109)       9- متصدي امور دوره هاي كوتاه مدت و پودماني

 (431010)     10- مدير امور دانشجويي و فرهنگي

 (431011)     11- كاردان امور فرهنگي

 (431012)     12- مدير امور اداري و عمومي

 (431013)     13- حسابدار

 (431014)     14- مدير گروه آموزشي كامپيوتر

 (431015)     15- عضو هيات علمي

 (431016)     16- متصدي كارگاه و آزمايشگاه كامپيوتر

  (431017)    17- كاردان امور دانشجويي

 (431018)     18- كارشناس آزمايشگاه و كارگاه كامپيوتر

 

پشتيباني :

 

(501)           1- معاون پشتيباني

(502)           2- مسئول دفتر

(503)           3- متصدي امور دفتري

 

اداره فنآوری اطلاعات

(5101)        1- مدیر اداره فناوری اطلاعات

(5102)        2- کارشناس فناوری اطلاعات

(5103)        3- کارشناس فناوری اطلاعات

(5104)        4- کارشناس فناوری اطلاعات

(5105)        5- کارشناس فناوری اطلاعات

(5106)        6- کارشناس فناوری اطلاعات

(5107)        7- کمک کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره امور حقوقی و قراردادها

(5201)        1- مدير اداره  امور حقوقی و قراردادها

(5202)        2- کارشناس امور حقوقی

(5203)        3- کارشناس امور حقوقی

 

اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5301)       1- مدیر اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5302)       2- کارشناس فنی و عمرانی

(5303)       3- کارشناس فنی و عمرانی

 

اداره منابع انسانی و امور اداری

(5401)       1- مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری

(5402)       2- متصدي امور دفتري

(5403)       3- مسئول قسمت دبیرخانه، كارگزيني و رفاه

(5404)       4- کارشناس امور اداری

(5405)       5- كارگزين

(5406)       6- کارشناس امور رفاهی

(5407)       7- کمک کارشناس امور اداری

(5408)       8- متصدي امور دبيرخانه

(5409)       9- نامه رسان

(54010)     10- مسئول قسمت منابع انسانی

(54011)     11- کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

(54012)     12- مسئول قسمت خدمات عمومی

(54013)     13- راننده

(54014)     14- راننده

(54015)     15- راننده

(54016)     16- متصدی امور تاسیسات

(54017)     17- متصدی امور تاسیسات

(54018)     18- متصدی امور تاسیسات

(54019)     19- متصدی امور تاسیسات

(54020)     20- متصدی امور خدمات

(54021)     21- خدمتگزار

(54022)     22- خدمتگزار

(54023)     23- مسئول قسمت اطلاعات و نگهباني

(54024)     24- نگهبان

(54025)     25- نگهبان

(54026)     26- نگهبان

(54027)     27- نگهبان

(54028)     28- نگهبان

(54029)     29- نگهبان

(54030)     30- نگهبان

(54031)     31- نگهبان

(54032)     32- نگهبان

 

 اداره امور مالي

(5501)       1- مدير اداره امور مالي

(5502)       2- متصدي امور دفتري

(5503)       3- حسابرس

(5504)       4- مسئول قسمت دفترداري و تنظيم حسابها

(5505)       5- حسابدار

(5506)       6- حسابدار

(5507)       7- حسابدار

(5508)       8- حسابدار

(5509)       9- حسابدار

(55010)     10- مسئول قسمت دريافت و پرداخت

(55011)     11- حسابدار

(55012)     12- حسابدار

(55013)     13- حسابدار

(55014)     14- حسابدار

(55015)     15- مسئول قسمت خدمات مالی

(55016)     16- جمعدار اموال

(55017)     17- انباردار

(55018)     18- کارپرداز فنی

(55019)     19- کارپرداز فنی

(55020)     20- حسابدار

(55021)     21- حسابدار(تلفیق حسابها)

 

پژوهشکده توسعه تکنولوژی :

 

(601)        1- رئیس پژوهشکده

(602)        2- مسئول دفتر

 

معاونت پژوهشی و آموزشی

(6101)      1- معاون پژوهشی و آموزشی

(6102)      2- متصدی امور دفتری

 

اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(61101)     1- مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(61102)     2- متصدی امور دفتری

(61103)     3- کارشناس اطلاع رسانی و کتابخانه

(61104)     4- کمک کارشناس اطلاع رسانی و کتابخانه

 

اداره تحصیلات تکمیلی

(61201)     1- مدیر اداره تحصیلات تکمیلی

(61202)     2- متصدی امور دفتری

(61203)     3- کارشناس تحصیلات تکمیلی

(61204)     4- کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

گروه پژوهشي متالورژي

(67101)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي متالورژي

(67102)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

(67103)     3 ـ‌ كارپرداز فن

(67104)     4 ـ‌ سرپرست حوزه استخراج فلزات

(67105)     5 ـ‌ عضو هيأت علمي

(67106)     6 ـ‌ كارشناس

(67107)     7 ـ‌ سرپرست حوزه شناسائي و انتخاب مواد فلزي

(67108)     8 ـ‌ عضو هيأت علمي

(67109)     9 ـ‌ كارشناس

(671010)   10 ـ‌ سرپرست حوزه شناسائي و انتخاب مواد غيرفلزي

(671011)   11 ـ‌ عضو هيأت علمي

(671012)   12 ـ‌ كارشناس

(671013)   13 ـ‌ سرپرست حوزه ساخت و توليد

(671014)   14 ـ‌ عضو هيأت علمي

(671015)   15 ـ‌ كارشناس

(671016)   16 ـ سرپرست آزمايشگاههاي متالورژي

(671017)   17 ـ‌كارشناس فني

(671018)   18 ـ‌كارشناس فني

(671019)   19 ـ‌كاردان فني

(671020)   20 ـ‌ كاردان فني

 

گروه پژوهشي مكانيك 

(67201)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي مكانيك

(67202)     2 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

(67203)     3 ـ‌ كارپرداز فني

(67204)     4 ـ‌ كارشناس فني

(67205)     5 ـ‌ كارشناس فني

(67206)     6 ـ سرپرست حوزه اندازه گيري

(67207)     7 ـ‌ عضو هيأت علمي

(67208)     8 ـ‌كارشناس

(67209)     9 ـ سرپرست حوزه فنآوري آب

(672010)   10 ـ‌ عضو هيأت علمي

(672011)   11 ـ‌كارشناس

(672012)   12 ـ سرپرست حوزه استاندارد سازي سيستمهاي مكانيكي

(672013)   13 ـ‌ عضو هيأت علمي

(672014)   14 ـ‌كارشناس

(672015)   15 ـ سرپرست آزمايشگاه اندازه گيري

(672016)   16 ـ‌ كارشناس اندازه گيري

(672017)   17 ـ‌ نقشه كش

(672018)   18 ـ نقشه كش

 

گروه پژوهشي مهندسي صنايع و بهره وري

(67301)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي مهندسي صنايع و بهره وري

(67302)     2 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

(67303)     3 ـ ‌سرپرست حوزه مديريت و كنترل پروژه

(67304)     4 ـ عضو هيأت علمي

(67305)     5 ـ‌كارشناس

(67306)     6 ـ‌ سرپرست حوزه طراحي كارخانه

(67307)     7 ـ عضو هيأت علمي

(67308)     8 ـ‌كارشناس

(67309)     9 ـ‌ سرپرست حوزه سيستم ها و روشها

(673010)  10 ـ عضو هيأت علمي

(673011)  11 ـ‌كارشناس

(673012)  12 -‌ سرپرست حوزه مديريت و كنترل كيفيت

(673013)  13 ـ عضو هيأت علمي

(673014)  14 ـ‌كارشناس

(673015)  15 ـ‌ سرپرست حوزه آمارو شبيه سازي

(673016)  16 ـ عضو هيأت علمي

(673017)  17 ـ‌كارشناس

 

گروه پژوهشي اكولوژي صنعتي

(67401)    1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي اكولوژي صنعتي

(67402)    2 ـ‌ عضو هيات علمي

(67403)    3 ـ ‌عضو هيات علمي

(67404)    4 ـ عضو هيات علمي

(67405)    5 ـ‌كارشناس

 

گروه پژوهشي اتوماسيون

(67501)    1- مدير گروه پژوهشي اتوماسيون

(67502)    2- متصدي امور دفتري و تايپ

(67503)    3- عضو هيات علمي

(67504)    4- عضو هيات علمي

(67505)    5- عضو هيات علمي

(67506)    6- عضو هيات علمي

(67507)    7- عضو هيات علمي

(67508)    8- عضو هيات علمي

(67509)    9- عضو هيات علمي

(675010)  10- كارشناس اتوماسيون

(675011)  11- سرپرست كارگاه ساخت اتوماسيون

(675012)  12- سرپرست آزمايشگاه كامپيوتر

 

توضيحات :

 1 ـ رده مسئولیت معاونان سازمان در حد رئیس واحد است.

 2 ـ رده مسئولیت رئیس پژوهشکده در حد رئیس واحد است.

 3 ـ رده مسئولیت مدیر شعبه سازمان تجاری سازی در حد معاون مدیر کل است.

 

 
شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز124
دیروز546
هفتگی5192
ماهیانه22348
کل741439
Joomla visitor tracking and live stats