ورود به سایت

عنوان
قانون الحاق جهاد دانشگاهي به فهرست نهادها و موسسات غيردولتي
تشكيلات واحدهاي جهاد دانشگاهي (نمودار تيپ)
تشكيلات پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي (نمودار تيپ)
آيين نامه نحوه تعيين مسئولين در دفتر مركزي و جهادهاي دانشگاهي
ماده واحده تشكيل سازمانهاي جهاد دانشگاهي
نحوه تصويب نمودار تشكيلاتي جهاد دانشگاهي در هيات امناء
آيين نامه تشكيل و نحوه تصميم گيري در شوراي هماهنگي جهاد دانشگاهي
تغيير عنوان پست معاونت پژوهشي واحدها
ماده واحده در خصوص فعاليت جهاددانشگاهي در خارج از كشور
استفاده از ظرفيت‌هاي انقلابي جهاد دانشگاهي در ساير دستگاهها
اختيارات و وظايف سرپرستان و رؤساي واحدهاي جهاددانشگاهي
عضويت جهاددانشگاهي استان در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري وتحول اداري
تعيين رده مسئوليت رئيس سازمانها
حذف پست قائم مقام
دستورالعمل شرايط احراز مشاغل
تأسيس شركت ACECR در كشور جمهوري آذربايجان
آيين نامه داخلي شوراي علمي
آيين‌نامه شوراي نظارت و گسترش شركت‌ها و مؤسسات
نحوه ي صدور حكم انتصاب مديران
درخصوص اخذ مجوز تأسيس شركت‌ها و ...
دستورالعمل تشكيل شوراي راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهي
آيين‌نامه تأسيس شعب سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان
هماهنگی فعالیت های حوزه تجاری سازی، اشتغال و کارآفرینی با محوریت سازمان تجاری سازی فناوری
شنبه, 01 مهر 1396

آمار بازديدكنندگان


امروز682
دیروز275
هفتگی3428
ماهیانه12609
کل560590
Joomla visitor tracking and live stats