ورود به سایت

عنوان
دستورالعمل رسيدگي به پرونده‌هاي ارتقاء
آيين‌نامه ارزشيابي فعاليت‌هاي تحقيقاتي
آيين‌نامه نحوه‌ امتياز بندي‌ فعاليت‌هاي تحقيقاتي‌
آيين‌نامه امتيازبندي‌ فعاليت‌هاي آموزشي
آيين‌نامه امتيازبندي‌ فعاليت‌ انتشاراتي
آيين‌نامه امتيازبندي‌ خدمات‌ تخصصي‌
آيين‌نامه امتيازبندي‌ فعاليت‌هاي اجرائي
دستورالعمل ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي جهاددانشگاهي
شرايط ورود افراد با مدرك كارشناسي به رسته هيات علمي
فوق‌العاده جذب تخصصي اعضاي هيات علمي جهاددانشگاهي
دستورالعمل اجرايي پرداخت فوق‌العاده جذب تخصصي
نحوه محاسبه سوابق داخل و خارج اعضاء هيأت‌علمي
فوق‌العاده بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي براي اعضاء هيأت‌علمي
حداقل امتياز مديران ارشد براي ارتقاء مرتبه
مدت تعليق گذاردن شرط حداقل امتياز آموزشي
شرايط بهره‌مندي ازحداقل امتياز پژوهشي وآموزشي مديران ارشد
مقررات انتظامي اعضاء هيأت‌ علمي
نحوه مميزي مدارك اعضاي هيأت‌علمي غيرپزشكي ازطريق مميزي مركزي جهاددانشگاهي
ارتقاء اعضاء هيأت‌علمي با مدرك كارشناسي
ترفيع پايه اعضاء هيأت‌علمي مأمور به مؤسساتی كه حداقل 51 درصد سهام آنها متعلق به...
استخدام رسمي اعضاي پيماني
مجوز تدريس اعضاي هيأت ‌علمي
آيين‌نامه انتخاب عضو هيأت‌علمي افتخاري جهاد دانشگاهي
دستورالعمل اجرايي ارتقاء ‌اعضاء هيأت‌علمي پژوهشگر با مدرك كارشناسي
صدور حكم قراردادي هيأت‌علمي
صدور حكم اعضاي هيأ‌ت علمي پس از مميزي
معافيت امتحان زبان در مرحله ارتقاء
تمديد مدت دوره رسمي آزمايشي هيأت ‌علمي مميزي شده
نحوه ارتقاء مربيان پژوهش با مدرك كارشناسي
فوق‌العاده جذب اعضاي هيأت‌ علمي
هفتاد درصد فوق‌العاده جذب اعضاي هيات علمي
بخشنامه 3173 وزارت علوم (حمايت مالي و راهنمايي تخصصي از ثبت اختراعات)
بررسي مدارك اعضاي هيات علمي جهاد دانشگاهي براي ادامه تحصيل در مقطع دكترا
دستورالعمل شرايط ورود به رسته هيات علمي جهاددانشگاهي
ماده واحده ارزيابي و مميزي اعضاي هيات علمي
تعيين رسته هيات علمي آموزشي در جهاد دانشگاهي
برگ درخواست فوق‌العاده مديريت
نكات مهم در تكميل و ارسال فرم ترفيع پايه سالانه اعضاي هيأت علمي
مراحل جذب اعضاي هيات علمي
تعيين فوق العاده جذب هيات امناء‌ براي اعضاي هيات علمي
پرداخت جايزه علمي براي ارايه و چاپ مقالات علمي
صدور حكم استخدامي متقاضيان عضويت در هيات علمي بدون امتحان زبان
آیین نامه تشکیل و اختیارات کمیسیون های ارتقا
اعطاي تسهيلات ويژه به ايثارگران عضو هيات علمي جهاددانشگاهي
تعيين رده مسئوليت و ضريب فوق العاده شغل مديريتي رؤسا و معاونان پژوهشگاه
‫آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮاردادي
فرايند اداري تبديل وضعيت و جذب هيات علمي پيماني
رعايت مسير قانوني درخصوص مراحل جذب اعضاي هيأت علمي
حداقل امتياز لازم براي ارتقا مرتبه از استادياري پژوهش به دانشياري پژوهش
مصوبه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي
ارسال رزومه
بهره مندی از هشتاد درصد (80%) مرتبه بالاتر اعضای هیات علمی
محاسبه سنوات پیش از عضویت در رسته هیأت علمی
دوشنبه, 02 مهر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز768
دیروز1006
هفتگی768
ماهیانه19942
کل829553
Joomla visitor tracking and live stats