ورود به سایت

عنوان
فوق العاده شغل مشاغل سرپرستي
دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده جذب
بخشنامه پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق العاده جذب اعضاي غيرهيات علمي
بخشنامه مربوط به اجراي ماده 13 قانون حمايت از آزادگان
بخشنامه دستورالعمل اجرايي ضريب افزايش سنواتي كاركنان براي اعضاء بسيج
دستورالعمل فوق‌العاده بدي آب و هوا
فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي
فوق‌العاده محل خدمت
فوق‌العاده كسر صندوق
دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي
آيين‌نامه نحوه ارزشيابي مدارك تحصيلي معادل
اخذ تائيديه تحصيلي از داوطلبان استخدام ديپلم
ابلاغ قانون و آيين‌نامه اجرايي تخلفات اداري
دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري
مراجع تأييدكننده كارنامه‌ها و گواهي هاي تحصيلي
پذيرش گواهي تعداد واحد گذرانده در مقطع كارداني
احتساب حق مسئوليت براي مسئولين دفاتر
پرداخت حق شيفت براي نگهبانان
نحوه محاسبه ساعات اضافه كار نگهبانان
دستورالعمل تأمين لباس كار و وسائل ايمني اعضاء
نحوه احتساب سوابق خدمت اخذ كنندگان مدرك تحصيلي
پرداخت اضافه‌كار بيش از 120 ساعت براي اعضاي غيرهيأت‌علمي
فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار
حق مسكن كارگران (مشمولين قرارداد كار مدت معين )
ابلاغ فهرست مشاغل كارگري
الحاقيه بخشنامه فهرست مشاغل كارگري
ضوابط پرداخت فوق‌العاده عامليت ذيحسابي
افزايش فوق‌العاده ويژه براي اعضاي كارگر(قرارداد كارمدت معين)
حداقل دستمزد روزانه كارگران و حداكثر دستمزد روزانه مبناي كسر حق بيمه
تعيين فوق العاده جذب هيات امناء براي اعضاي غيرهيات علمي
ضوابط اعطاي گروه‌هاي تشويقي
ماده واحده فوق العاده ويژه اعضاي غير هيات علمي
آيين نامه آموزش ضمن خدمت اعضاي جهاددانشگاهي
نحوه اعلام خاتمه كار اعضاي قراردادي
در خصوص پذيرش مدرك تحصيلي اعضاء
ماده واحده تعيين فوق‌العاده شغل مديريتي اعضاء غير هيأت علمي
دستورالعمل بهره مندي از 80 درصد حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي
بهره مندي روساي واحدهاي سازماني و مديران كل دفترمركزي از ٨٠ درصد مزاياي اعضاي هيأت علمي
دستورالعمل افزايش فوق العاده شغل مشاغل تبصره 2 ماده 43آيين نامه استخدامي
دستورالعمل تبصره ١ ماده ٤٣ آيين‌نامه استخدامي
نحوه پرداخت عیدی و پاداش قرارداد مدت معين (كارگري)
حق عائله مندی نیروهای کارگری (مدت معین)
افزایش حقوق سال 1396 نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)
اخذ مجوز استخدام اعضای قراردادی تمام وقت
سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز935
دیروز1101
هفتگی2036
ماهیانه13301
کل772564
Joomla visitor tracking and live stats