ورود به سایت

دستورالعمل بهره مندي از 80 درصد حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي[1]

 در اجراي مصوبه جلسه يكصد و سي و پنج هيات امنا، دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس عضو غير هيات علمي مي توانند بر اساس شرايط زير از 80 درصد حقوق و مزاياي عضو هيات علمي با سوابق مشابه بهره مند شوند.

ماده 1- شرايط پايه:

•        داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري

•        انطباق رشته تحصيلي با رشته شغلي بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل

•        5سال سابقه عضويت در جهاددانشگاهي

•        2 سال توقف با مدرك فوق ليسانس

 

ماده 2- شرايط تخصصي:

•        به ازاي هر پيشنهاد مصوب شوراي نظام پيشنهادات ۳ امتياز و حداكثر ۹ امتياز

•        به ازاي هر ساعت آموزش ضمن خدمت ۱ امتياز و حداكثر ۲۰ امتياز

•        چاپ هر مقاله علمي ترويجي مرتبط با فعاليتهاي جهاددانشگاهي ۳ امتياز

•        انجام هر پروژه تحقيقي يا اجرايي (مسئول) مرتبط با فعاليتهاي جهاددانشگاهي ۲۰ امتياز

•        به ازاي هر واحد تدريس در دوره هاي رسمي آموزش عالي ۳ امتياز و حداكثر ۱۸ امتياز

•        تاليف يا تصنيف كتاب ۱۰ امتياز

•        ترجمه يك كتاب ۷ امتياز و حداكثر ۲۱ امتياز

•        خلاقيت و نوآوري در امور محوله و كارآفريني به تاييد رئيس واحد و در دفترمركزي با تاييد معاونت ذيربط به ازاي هر مورد ۳ امتياز و حداكثر ۹ امتياز

•        انتخاب به عنوان جهادگر نمونه ۱۰ امتياز

•        كسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات معتبر ملي و بين المللي ۱۰ امتياز

•        همكاري مؤثر در اجراي برنامه هاي فرهنگي و دانشجويي با تأييد معاونت فرهنگي به ازاي هر ۳۰ ساعت ۱ امتياز و حداكثر ۱۰ امتياز

•        داوري و ارزيابي فعاليتها و آثار علمي تخصصي هر مورد ۲ امتياز و حداكثر ۱۰ امتياز

 

ماده 3- نحوه برخورداري از ضرايب هيات علمي:

•        اعضايي كه از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ موفق به كسب ۲۰ امتياز شوند، در محاسبات، حداقل ضرايب هيات علمي براي ايشان منظور خواهد شد.

•        اعضايي كه از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ موفق به كسب ۳۵ امتياز شوند، در محاسبات، ميانگين ضرايب هيات علمي براي ايشان منظور خواهد شد.

•        اعضايي كه از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ موفق به كسب ۵۰ امتياز شوند، در محاسبات، حداكثر ضرايب هيات علمي براي ايشان منظور خواهد شد.

تبصره1: به منظور استمرار وتعيين ميزان بهره مندي از ضرايب هيات علمي كميته اي مركب از رئيس واحد – معاون پشتيباني – معاون پژوهشي واحد ، هر3 سال يكبار تشكيل و افراد واجد شرايط را مورد ارزيابي قرار مي دهند.

تبصره2: تركيب كميته ارزيابي در دفتر مركزي معاون پشتيباني، معاون پژوهشي و معاون آموزشي مي باشد.

 

ماده 4: اين دستورالعمل در 4 ماده و 2 تبصره در جلسه شماره 95 مورخ 20/10/94 شوراي اداري استخدامي پيشنهاد و از تاريخ تصويب رئيس جهاددانشگاهي قابل اجرا مي باشد.

 


 

[1]- طي شماره 19335/94/ص مورخ 20/11/1394 از سوي معاونت پشتيباني و مديريت منابع ابلاغ شد.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز120
دیروز546
هفتگی5188
ماهیانه22344
کل741435
Joomla visitor tracking and live stats