ورود به سایت

 دستورالعمل افزايش فوق العاده شغل مشاغل تبصره 2 ماده 43آيين نامه استخدامي[1]

در اجراي تبصره 2 ماده 43 آيين نامه استخدامي جهاد دانشگاهي موضوع فوق العاده شغل آن دسته از اعضايي كه تصدي مشاغل ذيل را بر عهده دارند، تا ميزان 25 درصد حقوق مبنا از تاريخ 01/01/1395 تعلق مي گيرد.

الف- مشاغل فهرست شده در بند 1-2 از رديف هاي هفت گانه فوق العاده شغل

ب- مشاغل فهرست شده در بند هاي 4،3، 5، 6 از رديف هاي هفت گانه فوق العاده شغل

تبصره 1:افزايش فوق العاده شغل شامل پست هايي كه از فوق العاده شغل مديريتي بهره مند هستند نمي گردد.

تبصره2 : افزايش فوق العاده شغل شامل متصديان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر مي باشد.

تبصره 3: تغييرات پست هاي مشمول دريافت فوق العاده شغل هر3 سال يكبار بنا به پيشنهاد معاونت پشتيباني و مديريت منابع در شورا مورد بررسي و بازنگري قرار مي گيرد.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ24/12/94 شوراي اداري استخدامي تصويب و پس از تاييد رئيس جهاد دانشگاهي لازم الاجراست.

 


 

[1]- طي شماره 1253/95/ص مورخ 1/2/1395 ابلاغ شد.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز120
دیروز546
هفتگی5188
ماهیانه22344
کل741435
Joomla visitor tracking and live stats