ورود به سایت

دستورالعمل تبصره ١ ماده ٤٣ آيين‌نامه استخدامي[1]

بدينوسيله دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 43 آيين نامه استخدامي مصوب نود و نهمين جلسه شوراي اداري و استخدامي مورخ 25/02/1395 جهت استحضار و اجرا از تاريخ  01/01/1395 به شرح ذيل ابلاغ ميگردد:

 

دستورالعمل تبصره 1 ماده 43 آيين نامه استخدامي

در اجراي تبصره 1 ماده 43 آيين نامه استخدامي جهاددانشگاهي موضوع فوق العاده شغل آن دسته از اعضايي كه تصدي مشاغل ذيل را بر عهده دارند تا ميزان 20 درصد حقوق مبنا از تاريخ 01/01/1395 بشرح ذيل افزايش مي يابد:

الف- مشاغل فهرست شده در رديف 1 از رديف هاي هفتگانه فوق العاده شغل

ب- مشاغل فهرست شده در بند 2-2 از رديف هاي هفتگانه فوق العاده شغل

ج- اعضاي شاغل در مشاغل فهرست شده در ساير بندها كه مشمول دستورالعمل تبصره 2 ماده 43 نميگردند.

تبصره 1: اين افزايش شامل پستهايي كه از فوق العاده شغل مديريتي بهره مند هستند نمي گردد.

تبصره 2: تغييرات پستهاي مشمول دريافت فوق العاده شغل هر 3 سال يكبار بنا به پيشنهاد معاونت پشتيباني و مديريت منابع در شورا مورد بازنگري قرار مي گيرد.

تبصره 3: تعيين ميزان بهره مندي از اين فوق العاده بر عهده رئيس جهاددانشگاهي و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ 25/02/1395 شوراي اداري و استخدامي تصويب و از تاريخ 01/01/1395 لازم الاجرا است.

 


 

[1]- طی شماره 4743/95/ص مورخ 24/03/1395 به واحدها ابلاغ گردید.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز120
دیروز546
هفتگی5188
ماهیانه22344
کل741435
Joomla visitor tracking and live stats