ورود به سایت

عنوان
دستورالعمل تطبیق پستهای سازمانی جهاد دانشگاهي با رسته استخدامی
آيين‌نامه پرداخت كمك هزينه خواربار
نحوه گزينش داوطلبين استخدام
ماده واحده پرداخت حق مأموريت به مجتمع تحقيقاتي
آيين‌نامه پرداخت حق‌حضور در جلسه
آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموريت اعزامي به خارج از كشور
اخذ مجوز لازم جهت مأموريت هاي خارج ازكشور
آيين‌نامه مكاتبات جهاددانشگاهي
ضرورت اخذ مجوز از اداره كل روابط عمومي وهمكاريهاي بين‌الملل درخصوص تماس ومكاتبات خارجي
دستورالعمل مكاتبات بين‌المللي سربرگ جهاد دانشگاهي
نحوه استفاده از نشان جهاددانشگاهي
بخشنامه رياست مبني بر تذكر در خصوص اجراي دقيق آيين‌نامه مكاتبات
مقررات انضباطي كاركنان وظيفه
آيين‌نامه شوراي تسهيلات رفاهي
ضوابط تشكيل صندوق قرض‌الحسنه
بخشنامه قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت
بهره‌مندي كليه اعضاء از مزاياي قانون پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ضروري
اصلاحيه قانون مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان
تفسير بند «‌د» ماده 25 آيين نامه استخدامي جهاددانشگاهي
بخشنامه انتخاب عضو نمونه
بخشنامه نحوه صدور المثني كارت شناسايي
نحوه اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور
حق كارايي به اعضاء جهاددانشگاهي
استعلام در خصوص اعتبار گواهي‌هاي جانبازي
فوق‌العاده هزينه سفر و نقل مكان (موضوع ماده 46 آيين‌نامه استخدامي)
آيين‌نامه مأموريت و انتقال اعضاي جهاددانشگاهي
ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل
كسر حقوق بابت غيبت
دستورالعمل نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان در جهاد دانشگاهي
آيين‌نامه پرداخت كمك هزينه ‌اياب و ذهاب
آيين‌نامه پرداخت كمك هزينه مهدكودك
فرم پرداخت حق‌التحقيق
ميزان سقف اضافه‌كار
آيين‌نامه پرداخت حق‌الزحمه انجام كارغيرموظف درساعات غيراداري
قرارداد همكاري غيرموظف در ساعات غيراداري
دستورالعمل مربوط به محل تأمين اعتبار وجوه بازخريدي اعضاء
فوق‌العاده حقوق در مجتمع تحقيقاتي هلجرد
آيين‌نامه تأمين‌ تسهيلات‌ و پرداخت‌ فوق‌العاده‌هاي‌ موقت‌ و دائم‌ به‌ اعضاي‌ مجتمع‌ تحقيقاتي‌
فوق‌العاده جذب اعضاي هيأت تخلفات اداري
محدوديت مكاتبه با سربرگ و مهر جهاد دانشگاهي
ابلاغ فرم ممنوعيت بكارگيري خويشاوندان نسبي و سببي اعضاء جهاد
اولويت پرداخت حقوق اعضاء بر ديگر هزينه‌ها
تأييد انطباق عبارت اختصاري ACECR با عنوان جهاددانشگاهي
راه‌اندازي پست الكترونيكي دفترمركزي
دستورالعمل ايجاد و توسعه تارگاههاي اينترنتي در جهاد دانشگاهي
دستورالعمل تأسيس صندوق مددکاری زوج های نابارور
قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
پوشش درماني مأموران وظيفه شاغل در جهاد دانشگاهي
دستورالعمل ادامه تحصيل اعضاي جهاد دانشگاهي در مقاطع تحصيلات تكميلي
ضوابط بيمه اختياري
دستورالعمل چگونگي پرداخت كمك هزينه تلفن همراه
نحوه تشكيل شوراي بكارگيري خويشاوندان نسبي و سببي اعضاء
ماده واحده اخذ تعهد از نيروهاي مامور وظيفه به جهاددانشگاهي
گروه ارفاقي به بسيجيان
تاسيس صندوق ذخيره سنوات خدمت اعضاي جهاد دانشگاهي
بهره مندي هنرمندان از مزاياي مدرك هنري
نحوه تطبيق اعضاء داراي مدارج هنري با ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل
دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات در جهاد دانشگاهي
پرداخت كمك هزينه سفر به مشهد مقدس
ايجاد رويه واحد در انجام امور حقوقي
تأمين نيازهاي مادي جهادگران برجسته
نحوه رسيدگي به مسائل و مشكلات در زمينه هاي اداري و شخصي و ...
بخشنامه نحوه به كارگيري بازنشستگان
تعيين قالب پرداخت وجوه به اعضاي جهاد
سهميه امريه سربازي
ممنوعيت بكارگيري خويشاوندان نسبي و سببي اعضاء جهاد
مزاياي مربوط به فرزندان شاهد
نظارت بر عملكرد كاركنان وظيفه مامور
نحوه پرداخت حقوق و مزايا به عاملين ذيحساب واحدها
ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي
پرداخت صد در صد هزينه درمان ايثارگران
آيين نامه انتشار نشريات جهاددانشگاهي
تفويض اختيار اعمال ماده 9 قانون تخلفات اداري
نحوه درخواست صدور ضمانت‌نامه براي عاملان ناظر مالي
نحوه ادامه تحصيل اعضا
نحوه برقراري ارتباط جهاددانشگاهي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
مرخصي كاركنان وظيفه
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده
آيين نامه نظارت بر مسافرت هاي خارجي اعضاء جهاددانشگاهي
استخدام رسمي فرزندان جانبازان
شرايط و چگونگي تبديل وضعيت استخدامي اعضاء
صدور حكم مرخصي بدون حقوق
ماده واحده يارانه غذا به اعضاي جهاددانشگاهي
آيين‌نامه استخدام پيماني
موافقت با تصويب قانون حفاظت در برابر اشعه
مدارك مورد نياز جهت درخواست نيروي امريه
مراحل اداري بازنشستگي اعضا
ممنوعيت به كارگيري كارگران غير مجاز
نحوه به كارگيري كاركنان وظيفه مامور در واحدها
توقف طرح كسر خدمت كاركنان وظيفه
دستورالعمل نحوه بازخريدي اعضاء
دستورالعمل برگزاري گردهمايي معاونان پشتيباني جهاددانشگاهي
آيين‌نامه‌ي ضوابط به‌كارگيري ساختمان‌ها و فضاهاي اداري جهاددانشگاهي
درخصوص صدور احكام عاملين ناظر مالي
درخصوص فرم سفرهاي خارجي
انتصاب معاونت‌ها در واحدها و ....
مقررات و دستورالعمل تنظيم و ارسال اخبار
نحوه صدور گواهي اشتغال به كار براي كشور هاي خارجي
دستورالعمل نحوه محاسبه سوابق كار خارج از جهاددانشگاهي
دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده مأموريت روزانه
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
دستورالعمل شرایط واگذاري طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي براساس بخشنامه سازمان مدیریت
بیمه معوق اعضاء شاغل در جهاددانشگاهی قبل از سال 1370
کسورات بازنشستگی نیروهای امریه
بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص حقوق و مزایا
بخشنامه لزوم رعایت ترتیب و توالی اخذ مجوزهای نشریات
کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
استفاده بازنشستگان و بازخریدان از بیمه تکمیلی جهاددانشگاهی
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار
اصلاحيه حقوق و بيمه بازنشستگي و عمر و حوادث كاركنان وظيفه مامور در سال ٩٥
کارکنان وظیفه بومی و غیر بومی
پرداخت حق مأموریت مأموران وظیفه
حق عائله مندی زنان معیل
افزایش حقوق سال 1396
ممنوعیت استفاده از سرویس های پست الکترونیکی خارجی
فوق العاده جذب هیات امنای سال 1396 و فوق العاده جذب متغیر اعضای هیات علمی
افزایش هزینه آموزش کارکنان وظیفه مامور در سال 96
عدم استفاده از خدمات نظام مهندسی در پروژه های عمرانی
افزایش حقوق، مزایا و بیمه کارکنان مامور وظیفه در سال 96
سهمیه نیروی امریه واحدها
ممنوعیت به کارگیری خویشاوندان در امریه سربازی و سهمیه امریه
افزایش بیمه کارکنان مامور وظیفه در سال 96
در رابطه با نقل و انتقالات کارکنان
رعايت دقيق مفاد تمامي امور حقوقي
تعیین حدود صلاحیت کارشناسان حقوقی
کمک هزینه فوت و ازدواج
مدت خدمت کارکنان وظیفه
مشمولان وظیفه دارای سابقه خدمت قبلی
ممنوعیت به کارگیری شرکت های پیمانکاری در برخی مشاغل
تصویب ضرایب حقوق سالانه اعضای جهاددانشگاهی
آیین نامه کانون تفکر راهبردی جهاددانشگاهی
اولویت استخدام فرزندان بازنشستگان
بهره مندی مردان شاغل از مرخصی برای تولد فرزند
اصلاح آیین نامه کمک هزینه خوار و بار
شمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در زمان مرخصی بدون حقوق
اصلاح فوق العاده جذب هيات امناء اعضاي جهاد دانشگاهی
دستورالعمل پرداخت کمک هزینه مسکن
سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز938
دیروز1101
هفتگی2039
ماهیانه13304
کل772567
Joomla visitor tracking and live stats