ورود به سایت

دستورالعمل نحوه محاسبه سوابق كار خارج از جهاددانشگاهي[1]

در اجراي ماده 42 آيين نامه استخدامي در خصوص محاسبه سوابق خارج از جهاددانشگاهي ، دستورالعمل ذيل ابلاغ مي گردد:

 

الف- سابقه خدمت خارج از جهاد فرد در وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و يا نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با ارائه مدارك زير و با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط مي تواند به عنوان سابقه قابل قبول در محاسبه افزايش سنواتي و ارتقاء گروه عضو منظور گردد:

1- احكام حقوقي و مدارك خدمتي كه مبين رابطه استخدامي تمام وقت و مستمر با نهاد/دستگاه دولتي و نوع استخدام فرد باشد.

2- فهرست يا سياهه حقوقي سنوات مختلف معتبر

3- تائيديه پرداخت كسور بازنشستگي يا سهميه بيمه معتبر

تذكر : در احتساب سوابق، حالات استخدامي آمادگي به خدمت، ايام تعليق، ايام بازنشستگي و ايام عدم اشتغال نظير: (انفصال موقت، مرخصي بدون حقوق، مرخصي استعلاجي بيش از 4 ماه ، غيبت) مشمول اين ماده نمي‌باشند.

 

ب- سوابق بخش غيردولتي فرد با ارائه مدارك زير مي تواند به عنوان تجربه تمام وقت قابل قبول ، صرفا در ارتقاء گروه عضو منظور گردد:

1- گواهي سابقه كار با قيد تاريخ شروع، استمرار و خاتمه و عنوان شغل مورد تصدي

2- ارائه فهرست يا سياهه حقوقي سنوات مختلف معتبر

3- تائيديه پرداخت كسور بازنشستگي يا سهميه بيمه معتبر

4- گواهي ثبت شركت يا موسسه با ارائه تائيديه از مراجع ذيصلاح

تذكر 1: در احتساب تجربه بخش غيردولتي فرد ، فقط آن قسمت از تجربه تمام وقت مستخدم در مشاغلي كه در رشته شغلي مربوط به شغلي (پستي) كه براي آن استخدام شده است ، ملاك محاسبه خواهد بود.

تذكر 2: سوابق تجربي كسب شده در موسسات خارج از كشور مشروط به رعايت موارد ذيل در ارتقاء گروه عضو قابل احتساب است.

1- تجربه كسب شده در مشاغل تخصصي و به طور تمام وقت بوده و در مقابل دريافت دستمزد، حاصل شده است، ( تشخيص مشاغل تخصصي در هر مورد به عهده كميته اجرائي است )

2- در رشته مربوط به شغل مورد تصدي (در زمان استخدام) عضو باشد .

3- گواهي موسسه مربوط، از لحاظ عنوان شغل ، تمام وقت بودن خدمت شخص در آن موسسه و دريافت حقوق و دستمزد ، به تائيد سفارتخانه يا كنسولگري دولت جمهوري اسلامي در كشور ذيربط رسيده باشد.

 

فرآيند انجام كار :

پس از تكميل مدارك فوق و فرم پيوست توسط امور اداري واحد ، سوابق خارج از جهاد اعضا پيماني و رسمي كليه واحدها و اعضا قراردادي دفترمركزي به كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و سوابق اعضا قراردادي واحدها به كميته اي فرعي (متشكل از مديراموراداري ، معاون پشتيباني و رييس واحد) ارسال مي‌گردد كه در صورت پذيرش سوابق ، از تاريخ تاييد كميته در حكم حقوقي محاسبه مي گردد.

 


 

[1]- مصوب نود و چهارمين جلسه شوراي اداري و استخدامي مورخ 24/09/1394 كه طي شماره 20375/94/ص مورخ 21/11/1394 ابلاغ گرديد.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز120
دیروز546
هفتگی5188
ماهیانه22344
کل741435
Joomla visitor tracking and live stats