ورود به سایت

سهمیه نیروی امریه واحدها[1]

پيرو مكاتبات قبلي درخصوص اختصاص سهميه امريه سربازي به واحدهاي جهاد دانشگاهي و بررسي درخواست هاي وارده، براي افزايش امكان استفاده مناسب و كاهش هزينه هاي غير ضرور موارد زير يادآوري مي شود. خواهشمند است اقدام لازم معمول فرمايند.

 

 1. سهميه امريه تخصيصي به واحدها براساس فعاليتهايي است كه واحدها در حوزه علم و فناوري (توليد علم، اجراي پروژههاي تحقيقاتي، اجراي قراردادهاي صنعت و ...) كه داراي كارايي بيشتري است انجام مي دهند و براي اين منظور بهترين نيروها از نظر كيفي و با مقطع تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر در اولويت مي باشند.

 2. تاكيد مي شود استفاده از خدمات نيروهاي امريه در بخش هاي اداري و خدماتي ممنوع مي باشد.

 3. متقاضيان نبايد به هيچ عنوان سابقه خدمت قبلي سربازي در هيچ يك از يگان هاي نظامي و انتظامي داشته باشند.

 4. ضروري است رشته تحصيلي مشمولان معرفي شده هماهنگ با زمينه هاي فعاليت تخصصي واحد باشد.

 5.  با عنايت به ضرورت بررسي صلاحيت هاي عمومي و اختصاصي متقاضيان، لازم است كليه درخواست ها و مدارك افرادي كه به عنوان نيروي امريه معرفي مي گردند، حداقل 2 ماه قبل از تاريخ اعزام با توجه به بخشنامه هاي شماره 26976 مورخ 951226 و 26833 مورخ 951225 به اداره كل منابع انساني و امور اداري ارسال گردد. بديهي است به مداركي كه ديرتر از موعد مقرر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6. با عنايت به بخشنامه هاي صادره از سوي دفتر سياستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح كليه واحدها موظفند هزينه بيمه اوليه، بيمه مكمل، و آموزش نيروهاي امريه را در مدت زمان تعيين شده به حساب معرفي شده پرداخت نمايند. 

 


 

[1]- طی شماره 2311/96/ص مورخ 25/02/1396 به واحدها ابلاغ شد.

 

 

یکشنبه, 01 مرداد 1396

آمار بازديدكنندگان


امروز274
دیروز694
هفتگی3560
ماهیانه13074
کل525057
Joomla visitor tracking and live stats