ورود به سایت

فوق العاده جذب هیات امنای سال 1396 و فوق العاده جذب متغیر اعضای هیات علمی [1]

پيرو بخشنامه شماره 2588 مورخ 1396/02/27 در خصوص افزايش حقوق سال 1396، به پيوست جداول فوق العاده جذب هيات امناي سال 1396 مصوب جلسه 105 شوراي اداري و استخدامي جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد. خواهشمند است با توجه به موارد ذيل دستور اقدام صادر فرماييد:

1-موضوع پرداخت حداقل 30 درصد مبلغ فوق العاده جذب هيات امنا (ذكر شده در ذيل جداول)، در سال 1396 لازم الاجرا نيست.

2-واحدها مي توانند «ضريب فوقالعاده جذب متغير» اعضاي هيات علمي خود را  بدون رعـايت ميـانگيـن 35% اعلام نمايند، مشروط به آنكه ميانگين ضريب جذب اعضاي ستادي كمتر يا مساوي ميانگين ضريب جذب اعضاي صف واحد باشد. (مطابق تعريف ارائه شده در بند ج بخشنامه شماره 3360 مورخ 1396/03/08)

3-اعضاي جديد الاستخدام در رسته هيات علمي نيز مي توانند بر اساس سوابق علمي فعلي و قبلي خود از فوق العاده جذب متغير بهره مند گردند.

4-فرآيند صدور احكام واحدهايي كه ضرايب خود را پيش از اين اعلام و تاييد نهايي نموده اند مطابق معمول و بر اساس همان ضرايب انجام خواهد شد. در صورتيكه اين واحدها با توجه به موارد بالا تغييري در ضرايب خود دارند مي توانند موارد اصلاحي را به اداره كل منابع انساني و امور اداري اعلام نمايند.

 

 


 

[1]- طی شماره 3640/96/ص مورخ 16/03/1396 به واحدها ابلاغ گردید.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز121
دیروز546
هفتگی5189
ماهیانه22345
کل741436
Joomla visitor tracking and live stats