ورود به سایت

افزايش حقوق، مزايا و بيمه كاركنان مامور وظيفه در سال ٩٦ [1]

    به پيوست دستورالعمل افزايش حقوق، مزايا و بيمه كاركنان وظيفه مامور به دستگاه هاي غير نظامي جهت  استحضار و صدور دستور اقدام ارسال مي گردد. همچنين خواهشمند است موارد زير مورد توجه قرار گيرد.

1- ساعت كار "كاركنان وظيفه تابع مقررات دستگاه هاي غير نظامي به كار گيرنده بوده و از نظر ساعات خدمت همانند ساير كاركنان دستگاه هاي غير نظامي محل خدمت مي باشد."

2- "به مشمولين متأهل داراي فرزند به ازاء هر فرزند، سه ماه كسر خدمت تعلق مي گيرد."

3-  "در صورتي كه مشمول تعهدي مبني بر عدم ارائه كسر خدمت سپرده باشد برابر تعهدنامه اقدام مي گردد."

4 - هزينه آموزش براي سال 96 مبلغ 17.858.977 ريال در نظر گرفته شده كه بر عهده واحد مي باشد.

5 - هرگونه پرداخت خارج از بخشنامه هاي ستاد كل ممنوع است.

6 -  كمك هزينه ازدواج مطابق با فرمول (فصل 4 ماده 1 بند 5) از بخشنامه 13035 مورخ 950520 قابل پرداخت مي باشد.

7 - پاداش پايان خدمت دوره ضرورت  معادل يك ماه حقوق پايه (فقط حقوق درجه) به عنوان پاداش پرداخت مي گردد.

8 - در صورت نگهداشتن نيروهاي امريه بعد از ساعت 14 كمك هزينه غذاي روزانه به ايشان تعلق مي گيرد.

9 - بيمه بازنشستگي را از تاريخ 960501  به حساب  شماره 818881111102 نزد بانك سپه به نام صندوق بيمه بازنشستگي آجا واريز نمايند.

10 - با توجه به افزايش بيمه هاي مكمل، بازنشستگي و عمر و حوادث خواهشمند است دستور فرماييد مابه التفاوت بيمه هاي فوق را از ابتداي سال محاسبه و به شماره حساب هاي اعلام شده در جدول پيوست واريز و اطلاعات مورد نياز را در فايل اكسل پيوست تكميل و به همراه اصل فيش واريزي حداكثر تا تاريخ 960515 به اداره كل منابع انساني و امور اداري ارسال فرمايند.

 


 

طی شماره 6487/96/ص مورخ 25/04/1396 به واحدها ابلاغ شد.

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (ازدواج.pdf)ازدواج399 Kb
دانلود این فایل (بخشنامه افزايش حقوق امريه ها.pdf)بخشنامه1354 Kb
دانلود این فایل (بيمه 96.docx)بیمه 9623 Kb
دانلود این فایل (فايل بيمه نيروهاي امريه .xls)فایل بیمه امریه60 Kb
شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز121
دیروز546
هفتگی5189
ماهیانه22345
کل741436
Joomla visitor tracking and live stats