ورود به سایت

تصویب ضرایب حقوق سالانه اعضای جهاددانشگاهی[1]

 

هیات امنا محترم جهاددانشگاهی با پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع با ضرایب سالانه حقوق اعضای جهاددانشگاهی به شرح ذیل موافقت نمود:

1- تعیین میزان افزایش ضریب جدول حقوق اعضای غیر هیات علمی (N) موضوع ماده 36 آیین نامه استخدامی مطابق با میزان اعلام شده توسط دولت.

2- تعیین میزان افزایش ضریب جدول حقوق اعضای هیات علمی (m) موضوع ماده 12 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مطابق با میزان اعلام شده توسط دولت.

3- فوق العاده شغل مدیریتی رییس جهاددانشگاهی حداکثر معادل رییس دانشگاه تهران تعیین می گردد. میزان و نحوه پرداخت این فوق العاده در اختیار رییس جهاددانشگاهی می باشد.

4- تعیین ضرایب جدول فوق العاده شغل مدیریتی اعضای غیر هیات علمی به نحوی که حداکثر آن برابر با حداکثر فوق العاده شغل مدیریتی اعضای هیات علمی باشد. میزان و نحوه پرداخت این فوق العاده در اختیار رییس جهاددانشگاهی می باشد.

5- با عنایت به ماده 53 آیین نامه استخدامی حداقل حقوق اعضای جهاددانشگاهی مطابق حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت در هر سال می باشد.

6- کمک هزینه مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، ازدواج، فوت، عائله مندی و کمک هزینه اولاد به ازای هر فرزند تا حداکثر 3 فرزند مطابق با مصوبه دولت.

7- تعیین کمک هزینه خواربار و ترتیب پرداخت آن. (میزان افزایش کمک هزینه خواربار به نسبت سال قبل حداقل برابر درصد افزایش حقوق های سالانه اعلام شده توسط دولت می باشد)

8- تعیین هزینه استهلاک خودرو (مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت) آن دسته از مدیرانی که از خودروی سازمانی استفاده می کنند.

 


 

[1]- مصوب جلسه یکصد و سی و ششم هیات امنا مورخ 01/10/1394 که طی شماره 94/17673/ص مورخ 26/10/1394 از سوی ریاست جهاددانشگاهی به معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ابلاغ گردید.

 

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز4
دیروز1111
هفتگی2216
ماهیانه20691
کل855579
Joomla visitor tracking and live stats