ورود به سایت

دستورالعمل مربوط به محل تأمين اعتبار وجوه بازخريدي اعضاء[1]

محل تأمين اعتبار وجوه بازخريدي پرسنلي كه آماده به خدمت شده و نهايتاً بازخريد مي‌گردند با توجه به‌ آيين‌نامه‌ بازخريدي و آماده‌ بخدمت‌ اعضاء به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

1-  ميزان وجوه بازخريدي با توجه به‌آيين‌نامه بازخريد و نظر رياست محترم جهاد  (موضوع تبصره 3 آيين‌نامه بازخريد ) تعيين مي‌گردد.

2-  سهم وجوه بازخريدي كه توسط واحد بايد پرداخت گردد حداقل برابر مبلغ حقوق آمادگي به خدمت عضو در مدت يك‌ سال و حداكثر به ميزان كل وجوه بازخريدي مي‌باشد.

3-  حقوق و مزاياي مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده عضو از اين قاعده مستثني بوده و تماماً توسط واحد تأمين اعتبار و پرداخت مي‌گردد.

4-  ميزان حقوق آمادگي به خدمت در يك سال از فرمول زير مشخص مي‌گردد: (آخرين‌حقوق و مزايا با كسر فوق‌العاده مسئوليت )×9=حقوق آمادگي به خدمت در مدت يك سال

5-  پس از تعيين ميزان مبلغ فوق در صورتي كه  اين مبلغ كمتر از مبلغ كل بازخريدي باشد مابه‌التفاوت آن توسط دفترمركزي پرداخت مي‌گردد.

6-  درصورتي كه از ابتداي آمادگي به خدمت تا زمان بازخريد، مبلغي توسط واحد به عنوان حقوق آمادگي به خدمت به عضو پرداخت شده باشد اين مبلغ از وجوهي كه بايد توسط واحد به عنوان وجوه بازخريدي پرداخت گردد كسر و به سهم دفترمركزي اضافه مي‌شود.

7-  جمع كل مبلغي كه توسط واحد و دفترمركزي پرداخت مي‌گردد نبايد از جمع كل وجوه بازخريدي عضو بيشتر باشد.

8-  براي پرداخت وجوه از يك محل به عضو بازخريدي با هماهنگي اداره كل امور مالي پرداخت كل وجوه بازخريدي از محل دفترمركزي و كسرسهم واحد از اعتبارات سالانه امكان‌پذير است.

 


 

 [1]ـ اين دستورالعمل توسط معاونت پشتيباني تهيه و طي بخشنامه شماره 6983/10/15د مورخ 5/7/73 به واحد هاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز120
دیروز546
هفتگی5188
ماهیانه22344
کل741435
Joomla visitor tracking and live stats