ورود به سایت

عنوان
نحوه انتشار نتايج و دستاوردهاي علمي - تخصصي
آيين‌نامه شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي
آيين‌نامه تأسيس صندوق تعاون معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي
آيين نامه شوراي بررسي نهايي طرحها
آيين‌نامه همكاري جهاد با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور در قالب پايان نامه تحصيلات تكميلي
بخشنامه مربوط به پذيرفتن طرحها و فعاليتهاي پژوهشي بعنوان پيشينه گروه‌هاي پژوهشي
بخشنامه در حمايت از فصلنامه‌هاي علمي ـ پژوهشي و علمي- ترويجي
دستورالعمل تشكيل گروه‌هاي پژوهشي
آيين‌نامه نحوه تشكيل مراكز خدمات تخصصي جهاد دانشگاهي
اساسنامه‌ مراكز خدمات‌ تخصصي‌ وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهي‌
آيين‌نامه نحوه تشكيل گروه پژوهشي، پژوهشكده و پژوهشگاه
اساسنامه الگو براي پژوهشكده‌هاي وابسته به جهاد دانشگاهي
عنوان پژوهشكده‌هاي علوم پزشكي
دستورالعمل نحوه تايپ و صحافي گزارش نهايي طرحها
نحوه ايجاد پست (عضو هيأت‌علمي) جهت راه اندازي گروه پژوهشي
دستورالعمل نحوه تخصيص كمك مالي معاونت پژوهش به فعاليتهاي پژوهشي پژوهشكده هاي پزشكي
تعيين حق دانش فني طرحهاي پژوهشي
دستورالعمل تاسيس پژوهشكده
دستورالعمل تاسيس پژوهشگاه
دستورالعمل حمایت از انتشار مجلات علمي- پژوهشي
كاربرگ درخواست جايزه علمي شركت در همايش‌هاي علمي خارج از كشور
كاربرگ درخواست جايزه علمي چاپ مقاله در نشريات علمي معتبر
دستور العمل پرداخت جايزه علمي مقالات چاپ شده در مجلات نمايه شده در پايگاههاي علمي معتبر
دستورالعمل پرداخت جايزه علمي ارائه مقاله در همايش هاي علمي بين المللي به صورت سخنراني
نكاتي در رابطه با طرحهاي پژوهشي در قالب پايان نامه تحصيلات تكميلي
فرم ارزيابي گزارش نهايي طرحهاي گروه علوم پزشكي
پرسشنامه طرح پژوهشي گروه پزشكي
فرم ارزيابي تخصصي طرح‌هاي تحقيقاتي پيشنهادي گروه پزشكي
پرسشنامه ارزيابي تخصصي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي
پرسشنامه طرحهاي تحقيقاتي علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي
پرسشنامه طرحهاي تحقيقاتي گروه كشاورزي و منابع طبيعي
پرسشنامه طرحهاي تحقيقاتي ويژه گروه علوم پايه
پیشنهاد طرح پژوهشی (گروه فني و مهندسي)
برگ تاييد نسخه نهايي طرح­نامه طرح پژوهشي (فني و مهندسي)
دستورالعمل شرايط انتخاب و شرح وظايف مديران گروههاي تخصصي
دستورالعمل طرح‌هاي استفاده كننده از وام
دستورالعمل چاپ يا اخذ پذيرش مقاله در طرحهاي مصوب شوراي بررسي نهايي
دستورالعمل نحوه حمايت مالي معاونت پژوهش از تصويب طرحهاي پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني
دستورالعمل طرح‌هاي مصوب گروه‌هاي تخصصي (شش‌گانه) - طرحهاي كوچك
دستورالعمل وظايف، نحوه انتصاب مسئول و تركيب شوراي شاخه‌ها/ گروه‌هاي تخصصي
تدوين آموزش مجازي پايان‌نامه‌ نويسي و پژوهشگري
اساسنامه مراكز رشد جهاد دانشگاهي
اساسنامه پارك هاي علم و فناوري
شيوه نامه تدوين ، تصويب ، اجرا و نظارت بر شبكه برنامه گروه پژوهشي
دستورالعمل ارزشيابی عملكرد سالانه گروه‌هاي پژوهشي واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاددانشگاهي
ممنوعيت فعاليت در حوزه پزشكي و دندانپزشكي
تفويض بخشي از اختيارات معاونت پژوهش و فناوري
تفويض اختيار تاييد شبكه برنامه گروه هاي پژوهشي
دستور العمل ستاد گياهان دارويي جهاددانشگاهي
دستورالعمل ارزشيابي عملكرد سالانه مراكز رشد واحدهاي فناور جهاد دانشگاهي
دستورالعمل برگزاري همايش هاي علمي
اخذ تاييديه اخلاقي قبل از شروع پژوهش
نحوه اخذ کد اخلاق برای طرحنامه های ارسال شده به گروه تخصصی پزشکی
تشکیل شورای حقوق مالکیت فکری جهاددانشگاهی
نحوه ارسال طرح های پژوهشی به سازمان برنامه و بودجه
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تشویق و اخطار مراکز تحقیقاتی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
موافقت با کلیات پرداخت حق الزحمه مبتنی بر عملکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان مرتبط با امور خدمات تشخیص و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی
آیین نامه شورای نشریات جهاددانشگاهی
سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز941
دیروز1101
هفتگی2042
ماهیانه13307
کل772570
Joomla visitor tracking and live stats