ورود به سایت

عنوان
آيين‌نامه شوراي‌ نظارت‌ و گسترش‌ تشكيلات‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي
آيين‌نامه شعب سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
آيين‌نامه تأسيس صندوق تعاون سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
آيين‌نامه‌ تشكيل‌ گروه‌ علمي‌ (شوراي‌ بررسي‌ كتاب‌) سازمان‌ انتشارات
آيين‌نامه‌ تشكيل‌ گروه‌ علمي‌ (شوراي‌ بررسي‌ كتاب‌) شعب‌ سازمان‌ انتشارات‌
آيين‌نامه شعب مركز افكارسنجي
نمودار سازماني شعب مركز افكارسنجي دانشجويان ايران
آيين‌نامه شعب مركز گردشگري علمي ـ فرهنگي دانشجويان ايران
تأسيس مؤسسه فرهنگي قرآني دانشجويان
آيين‌نامه تشكيل شعبه سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي
فرم تقاضاي تشكيل مركز گردشگري علمي ـ فرهنگي دانشجويان ايران
طرح اساسنامه الگوي مراكز فرهنگي نوع (ب)
دستورالعمل نحوه تشكيل مراكز فرهنگي نوع (ب) جهاد دانشگاهي
ممنوعيت فعاليتهاي موازي واحدها با مركز افكارسنجي
اختصاص درصدي از درآمدهاي ساليانه واحد جهت فعاليت فرهنگي
شیوه‌ نامه نحوۀ اجرای طرح‌های هماهنگ
آیین‌نامۀ اعطاي جوايز فرهنگي جهاددانشگاهي
اضافه شدن معاونت فرهنگي به آرم سازمان يا مركز مربوطه
شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1111
دیروز1101
هفتگی2212
ماهیانه20687
کل855575
Joomla visitor tracking and live stats